Detail předmětu

Operační výzkum

FAST-BAA006Ak. rok: 2023/2024

Modely v operačním výzkumu
Teorie grafů a sítí
Optimalizační grafové algoritmy
Kalendářní plánování prací
Lineární programování, obecné, celočíselné úlohy
Dopravní a přiřazovací úlohy
Teorie hromadné obsluhy (front)

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie (MAT)

Vstupní znalosti

Základy lineární algebry, základy teorie pravděpodobnosti, základy matematické statistiky, tabulkové procesory

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Seznámit studenty se základními pojmy a vlastnostmi grafů a sítí, úloh lineárního programování a teorie front. Pochopit vzájemné vztahy a souvislosti. Zvládnout základní výpočetní metody. Vytvořit základ pro aplikace v navazujících předmětech.
Znalost základních pojmů a vlastností grafů a sítí, úloh lineárního programování a teorie front.

Základní literatura

NOVOTNÝ, J. Základy operačního výzkumu. Brno: FAST, 2006.


DEMEL, J. Grafy a jejich aplikace. Academia, 2002, 258 s. ISBN 80-200-0990-6.


BAZARAA, M.S., JARVIS, J.J., SHERALI, H.D. Linear Programming and Network Flows. 4th ed. Hoboken: Wiley, 2010. 768 p. ISBN 978-0-470-46272-0.


Doporučená literatura

ŠUBRT, T. Ekonomicko-matematické metody. Plzeň: VN Aleš Čeněk, 2011. ISBN: 978-80-7380-345-2.

GROSS, J.,YELLEN, J., ANDERSON, M. Graph Theory and Its Applications. New York: CRC Press, 1998, 592 p. ISBN 978-1-4822-4948-4.


Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace E , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Modely v operačním výzkumu 2. Definice grafu a jeho popis 3. Eulerovské a hamiltonovské grafy 4. Minimální kostra, maximální tok v síti, optimální cesty v grafu 5. Metoda CPM a PERT 6. Analýza zdrojů 7. Typy úloh lineárního programování 8. Simplexová metoda 9. Celočíselné úlohy 10. Dopravní úlohy 11. Přiřazovací úlohy 12. Úvod do teorie front 13. Optimalizace systémů hromadné obsluhy

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do systému EXCEL pro potřeby operačního výzkumu. 2. Metody popisu grafů. 3. Optimalizační grafové algoritmy. 4. Metoda větvení a mezí. 5. Okružní problém. 6. Metody síťové analýzy. 7. Řízení projektu. 8. Metody řešení úloh lineárního programování. 9. Plánování výroby. 10. Metody řešení distribučních úloh. 11. Dopravní problém. 12. Metody celočíselného programování. 13. Přiřazovací problém. Zápočet.