Detail předmětu

Výuka v terénu z geodézie

FAST-BEA002Ak. rok: 2023/2024

Shromáždění dostupných geodetických podkladů (map, informací o vlastnických vztazích, dat z geografických informačních systémů atd.) pro zadanou reálnou lokalitu jako příprava projektování stavby. Zohlednění geodetických podkladů při projekční činnosti. Základní měřické postupy získání dat. Zpracování naměřených dat, vytvoření finální dokumentace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Základy geodézie

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Praktické cvičení v terény z geodézie a mapování
Student prakticky zvládne základní úlohy geodézie a mapování.

Základní literatura

FORAL, Jakub a VONDRÁK, Jiří: Geodetická příručka – část I, úhly, délky a výšky, 2007

(CS)

FORAL, Jakub, KALVODA, Petr, KRATOCHVÍL, Richard, ŠVÁB, Tomáš a VONDRÁK, Jiří: Geodetická příručka, část II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS, 2008

(CS)

CARY, Edward Richard: Geodetic Surveying, 2016, 978-1362594871

(EN)

Doporučená literatura

ČSN 01 3411. Mapy velkých měřítek: Kreslení a značky, Praha: Vydavatelství norem, 1990

(CS)

Paul R. Wolf, Charles D. Ghilani: Elementary Surveying - an introduction to geomatics, Upper Saddle River, NJ. Prentice-Hall 2002.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-MI bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BPA-SI bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace VS , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

40 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní informace.

2. Shromáždění dostupných geodetických podkladů pro zadanou reálnou lokalitu.

3. Základní měřické postupy získání polohopisných a výškopisných dat.

4. Číselné a grafické zpracování naměřených dat.

5. Vytvoření finální dokumentace.