Detail předmětu

Urbanismus 2

FAST-BGA003Ak. rok: 2023/2024

Historie stavby měst od prvních sídel přes antiku, středověk, novověk, vliv průmyslové revoluce na sídelní útvary, až po soudobé postindustriální město. Vliv působení lidského společenství na přetváření krajiny. Stručné dějiny záměrného utváření krajiny a přírodního prostředí, dějiny zahradního umění a tvorby městské zeleně. Historický vývoj urbanistické kompozice až po současný pohled na utváření urbanistického prostoru.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Vstupní znalosti

Základní kulturně historický přehled na úrovni středoškolských znalostí. Přehled o funkčních systémech sídelních útvarů a podmínkách urbanistického rozvoje získaný v předchozí urbanistické disciplině.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Základní orientace v historii stavby měst, antické město, středověk a novověk, dopady průmyslové revoluce, soudobé postindustriální město, vliv člověka na utváření krajiny, zahrady a parky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-MI bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. První sídla, nejstarší městské kultury, antické město. 2. Středověké sídlo. 3. Novověké sídlo. 4. Průmyslová revoluce a její dopad na utváření měst. 5. Urbanistické teorie a jejich odraz v sídelních útvarech 20. století. 6. Stav a perspektivy soudobého postindustriálního města. 7. Dějinné proměny venkovského osídlení. 8. Historie antropogenního přetváření krajiny. 9. Dějiny zahradního umění – starověk, středověk, renesance. 10. Dějiny zahradního umění – baroko, krajinářský park. 11. Městský park 19. a 20. století. 12. Vývoj urbanistické kompozice, kompoziční principy. 13. Vývoj urbanistického prostoru – typologie, morfologie, vnímání.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–2. Zadání tématického úkolu, vysvětlení systému práce, prezentace již zpracovaných témat. 3.–4. Terénní urbanistický průzkum. 5.–6. Problémová analýza, hodnotová struktura území. 7.–8. Posouzení technicko ekonomického využití území. 9.–11. Konzultace rozpracovaného úkolu. 12.–13. Dokončení a zhodnocení výsledné práce.