Detail předmětu

Zásady návrhu obálky energeticky úsporných budov

FAST-BHA028Ak. rok: 2023/2024

Vhodné tvarové řešení energeticky úsporných budov.
Řešení svislých a vodorovných konstrukcí energeticky úsporných budov.
Materiálové řešení skladeb obvodových plášťů energeticky úsporných budov.
Obvodové pláště z obnovitelných stavebních materiálů.
Speciální tepelně izolační materiály.
Výplně otvorů vhodné pro energeticky úsporné budovy.
Zásady pro řešení detailů stavebních konstrukcí.
Zajištění vzduchotěsnosti budov.
Pasivní a aktivní využívání slunečního záření.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Vstupní znalosti

Základní znalosti stavební tepelné techniky a obvodových plášťů budov.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

OSTRÝ, Milan a Roman BRZOŇ. Stavební fyzika – Tepelná technika v teorii a praxi. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA, 2014. ISBN 978-80-214-4879-7 (CS)
TYWONIAK, Jan et al. Nízkoenergetické domy 2. Principy a příklady. Praha: GRADA, 2008. ISBN 978-80-247-2061-6 (CS)
BÁČOVÁ, Marie, et al. Manuál energeticky úsporné architektury. Praha:  Státní fond životního prostředí ve spolupráci s Českou komorou architektů, 2010  (CS)

TYWONIAK, Jan et al. Nízkoenergetické domy 3 - nulové, pasivní a další. Praha: GRADA, 2012. 204 s. 

(CS)
ŠUBRT, Roman et al. Tepelné mosty: pro nízkoenergetické a pasivní domy. Praha: Grada, 2011.224 s. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Motivace, terminologie, definice kategorií energeticky úsporných budov, přehled souvisejících zákonů, vyhlášek a norem 2. Architektonické řešení – orientace ke světovým stranám, doporučené dispoziční řešení, doporučené tvarové řešení, vliv tvarového řešení na energetickou náročnost. 3. Stavebně konstrukční řešení – varianty nosných a dělicích konstrukcí (výhody, nevýhody), význam tepelných vazeb. 4. Obvodové pláště energeticky úsporných budov – principy návrhu svislých konstrukcí včetně materiálových variant. 5. Obvodové pláště energeticky úsporných budov – principy návrhu střech a podlah na terénu včetně materiálových variant. 6. Obvodové pláště z obnovitelných stavebních materiálů. 7. Moderní tepelně izolační materiály. 8. Výplně otvorů – používané typy, způsoby kotvení. 9. Zásady pro řešení detailů stavebních konstrukcí. 10. Vzduchotěsnost budov – legislativa, způsoby zajištění a ověření na stavbě. 11. Pasivní a aktivní využívání slunečního záření, vliv stavebního řešení na tepelnou stabilitu. 12. Energetické sanace obvodového pláště – odlišnosti oproti novostavbám. 13. Příklady dobré praxe.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání semestrální práce 2.–3. Řešení dispozice objektu, úprava existujícího objektu 4. Návrh velikosti a umístění výplní otvorů 5. Návrh a výpočet vlastností výplní otvorů 6.–7. Návrh skladeb svislých konstrukcí a jejich posouzení 8. Návrh střešní konstrukce a konstrukcí na zemině 9. Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla 10.–12. Návrh a posouzení vybraných konstrukčních detailů 13. Konzultace a zápočet