Detail předmětu

Počítačová grafika (S)

FAST-BH051Ak. rok: 2023/2024

Náplní předmětu je seznámit studenty jednak s tvorbou výkresové dokumentace, jednak (v případě pokročilých studentů) s tvorbou 3D modelu dle podkladů. Výstupem předmětu je vytištěná výkresová dokumentace, splňující ČSN 013420. Pokročilí studenti navíc vytvoří vizualizaci konkrétního domu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Vstupní znalosti

norma ČSN 013420, základní ovládání počítače se systémem Microsoft Windows

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem na základě odevzdané vytištěné projektové dokumentace v rozsahu daném konkrétním cvičícím.


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Student si volbou konkrétní rozvrhové jednotky zvolí druh výuky:
- 2D programy - základy práce se zvoleným CAD systémem, tvorba a tisk výkresové dokumentace.
- 3D programy - vhodné pouze pro studenty se znalostí některého programu pro tvorbu výkresové dokumentace - tvorba 3D modelu ve zvoleném programu, grafický výstup modelu - vizualizace
Student je schopen vytvořit 2D projektovou dokumentaci splňující ČSN 013420, případně i 3D model stavebního objektu z 2D stavební dokumentace a zpracovat formou vizualizace.

Doporučená literatura

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přihlášením do konkrétní rozvrhové jednotky si student zvolí konkrétní software, který se student bude v rámci předmětu učit. Popis každého programu se nachází v poznámce k rozvrhové jednotce. Další průběh semestru záleží výrazně na zvoleném programu a nelze ho generálně určit.