Detail předmětu

Stavební látky

FAST-BI001Ak. rok: 2023/2024

Základní údaje o struktuře, základních vlastnostech stavebních látek a jejich využití jako stavební materiály.
Metody zkoušení fyzikálně mechanických vlastností a trvanlivosti se zaměřením na destruktivní metody. Základní přetvárné vlastnosti stavebních látek a jejich sledování.
Vlastnosti stavebních látek dle členění: kámen, kamenivo, pojiva, beton, malty, stavební keramika, kovy, dřevo, makromolekulární látky, živice, izolace, kompozity.
Praktické laboratorní zkoušky vlastností vybraných stavebních látek s individuálním zadáním pro jednotlivé studenty včetně zpracování protokolů o uvedených zkouškách.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Vstupní znalosti

Planimetrie, stereometrie, goniometrické funkce, jednotky fyzikálních veličin a jejich převody, fundamentální fyzikální zákony, mechanika těles

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Seznámení a praktické procvičení základních vlastností vybraných stavebních látek, schopnost provádět základní zkoušky různých druhů staviv.
Základní údaje o struktuře, základních vlastnostech stavebních látek a jejich využití jako stavební materiály.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

    obor MI , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, správná laboratorní praxe 2. Struktura a vlastnosti stavebních hmot 3. Zjišťování vlastností, zkoušení a stanovování vlastností stavebních hmot 4. Stavební kámen, kamenivo a výrobky z kamene 5. Pojiva a malty I. 6. Pojiva a malty II. 7. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky I 8. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky II 9. Keramika, keramické výrobky a sklo 10. Dřevo, dřevěné výrobky a konstrukce 11. Ocel, kovy a neželezné kovy 12. Polymery, ostatní stavební látky, hmoty a výrobky 13. Asfalty, dehty a silniční stavební materiály

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní cvičení 2. Fyzikální vlastnosti kameniv 3. Geometrické a fyzikálně mechanické vlastnosti kameniv 4. Vlastnosti čerstvých pojiv 5. Vlastnosti čerstvých malt 6. Vlastnosti zatvrdlých malt a pojiv 7. Fyzikální vlastnosti betonu a kamene 8. Fyzikálně mechanické vlastnosti kamene a betonu 9. Vlastnosti keramiky a cihlářských výrobků 10. Vlastnosti dřeva 11. Vlastnosti oceli a dalších kovů 12. Vlastnosti polymerů 13. Závěrečné shrnutí, zápočet