Detail předmětu

Zkušebnictví a technologie

FAST-BI002Ak. rok: 2023/2024

Odborná náplň předmětu je členěna do dvou odborných oblastí:
1) Zkušebnictví ve stavebnictví a
2) technologie výroby betonu a keramiky.
Ad 1)
Požadavky na stavební materiály dle směrnice EU o stavebních výrobcích a systém zkoušek materiálů, dílců a konstrukcí.
Rozdělení zkoušek na průkazní a kontrolní, destruktivní a nedestruktivní.
Regresní vztahy a statistické hodnocení výsledků.
Základy nedestruktivních zkušebních metod a jejich aplikace v laboratořích (elektroakustické, magnetické a tvrdoměrné nedestruktivní metody).
Radiometrické metody zjišťování polohy výztuže, objemové hmotnosti a vlhkosti sypkých materiálů a radonu v objektech.
Ad 2)
Technologie výroby betonu. Druhy a složky betonu.
Zpracování čerstvého betonu, tvrdnutí betonu a jeho ošetřování.
Základní poznatky o výrobě a používání keramických výrobků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Vstupní znalosti

Planimetrie, stereometrie, goniometrické funkce, jednotky fyzikálních veličin a jejich převody, fundamentální fyzikální zákony, mechanika těles

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Seznámení se s fyzikálními principy metod destruktivního a nedestruktivního zkušebnictví, určení možností jednotlivých zkušebních metod při průzkumu stavebních konstrukcí, schopnost praktického provádění jednotlivých zkušebních metod.
Zásady při návrhu a výrobě čerstvého betonu, druhy betonu a jeho zkoušení, vlastnosti a možnosti použití keramických výrobků.
Po absolvování bude student schopen určit možnosti jednotlivých zkušebních metod při průzkumu stavebních konstrukcí a bude mít schopnost praktického provádění jednotlivých zkušebních metod.
Bude znát zásady při návrhu a výrobě čerstvého betonu, druhy betonu a jeho zkoušení, vlastnosti a možnosti použití keramických výrobků.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rozdělení a druhy betonů. Složky betonu. Složení betonu, výpočtové metody. 2. Reologie čerstvého betonu. Zpracování čerstvého betonu, systémové bednění a formy. Zhutňování čerstvého betonu. 3. Tvrdnutí betonu, urychlené tvrdnutí betonu, betonování v zimě, ošetřování betonu. 4. Mechanické vlastnosti betonu, deformační vlastnosti, vodotěsnost, permeabilita. Trvanlivost betonu. 5. Obecné a teoretické základy výroby keramiky. 6. Úvod – přehled zkušebních metod 7. Měření vybraných vlastností stavebních materiálů 8. Tenzometrie 9. Elektroakustické metody 10. Dynamické a statické moduly pružnosti betonu 11. Zatěžovací zkoušky 12. Radon 13. Radiometrie ve stavebnictví

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní cvičení 2. Návrh složení betonu 3. Výroba betonu předepsaného složení 4. Zkoušky na surovinách a pracovních hmotách 5. Zkoušky na vypáleném keramickém střepu 6. Kontrola kvality betonu 7. Tenzometrické měření napjatosti materiálu části konstrukce 8. Dynamické moduly pružnosti 9. Statické moduly betonu 10. Studijní zatěžovací zkouška modelu mostu 11. Měření radonu 12. Radiometrické určení objemové hmotnosti a vlhkosti 13. Závěrečné shrnutí, zápočet