Detail předmětu

Bakalářský seminář (M)

FAST-BJ054Ak. rok: 2023/2024

V bakalářském semináři jsou studenti metodicky a odborně připraveni na témata svých prací.
Předmět zařazuje úvodní přednášku, ve které jsou studenti seznámeni s problematikou podmínek laboratoří ústavu, bezpečností práce, časovými možnostmi experimentálních prací s ohledem na kapacitu výuky.
V dalším časovém průběhu každý student pracuje individuálně: zabezpečuje odbornou literaturu, normy, podle zaměření práce se seznamuje s technickými parametry laboratorních zařízení a s postupem práce se specielními přístroji.
Následují experimentální práce podle individuálních zadání. Metodické postupy jsou konsultovány s jednotlivými vedoucími bakalářských prací, stejně jako provádění laboratorních prací. Garant a vedení semináře zabezpečuje koordinaci výuky a bakalářských prací, včetně kontroly způsobilosti laboratorní a přístrojové techniky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Vstupní znalosti

Základní postupy přípravy, úpravy a zkoušení stavebních hmot. Práce s odbornou literaturou a normami.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Studenti si prohloubí znalosti a dovednosti, související s problematikou zadané bakalářské práce.
Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí a dovedností související s problematikou zadané bakalářské práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Provozní režim v podmínkách laboratoří ústavu, obsluha zařízení. 2.Bezpečnost provozu v laboratořích ústavu. 3.Metodické postupy experimentálních prací, harmonogram prací. 4.Postupy zpracování informací odborné literatury. 5.Zabezpečení surovin, jejich zpracování, příprava zkoušek. 6.Příprava zkušebních těles, postupy zkoušek, hodnocení výsledků. 7.Individuální příprava zkušebních těles, zkoušky, průběžné hodnocení. 8.Individuální příprava zkušebních těles, zkoušky, průběžné hodnocení. 9.Individuální příprava zkušebních těles, zkoušky, průběžné hodnocení 10.Zkoušky, průběžné hodnocení. 11.Vyhodnocení měřených dat, interpretace a diskuse výsledků. 12.Zpracování výsledků seminární práce, konsultace, závěry. 13.Konsultace, závěry. Kompletace seminární práce.