Detail předmětu

Vlastnosti a užití stavebních materiálů v konstrukcích

FAST-BJ055Ak. rok: 2023/2024

Volitelný předmět je podpůrným předmětem pro zpracování bakalářské seminární práce. Posluchač si volí podle tématu zadání práce jeden ze dvou základních předmětů s technologickým nebo aplikačním zaměřením.
Předmět seznamuje posluchače s možnostmi užití stavebních materiálů v konstrukcích. Požadavky na materiály pro konstrukce. Informace o různých druzích materiálů a výrobků (beton, malty, keramika, plasty, dřevo, kovy apod.), seznámení s jejich charakteristickými vlastnostmi, výhodami a nevýhodami pro konkrétní použití. Posuzování vlastností stavebních materiálů, jejich zkoušení, sledování trvanlivost a odolnosti vůči působení agresivních vlivů. Možnosti zvyšování trvanlivosti a odolnosti materiálů, primární a sekundární druhy ochrany. Hodnocení materiálů zabudovaných v konstrukcích - stavebně technické průzkumy konstrukcí, možnosti sanace konstrukcí.
Přednášková část je doprovázena cvičením, které má laboratorní i výpočtový charakter.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Vstupní znalosti

Vlastnosti a metody zkoušení maltovin, základní znalosti stavebních konstrukčních systémů, a vhodnosti jednotlivých materiálů pro stavební konstrukce.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Absolvent získá přehled o optimálním využití nejčastěji využívaných materiálů ve stavebních konstrukcích, s cílem navrhovat a používat konstrukce při co nejvýhodnějším poměru ceny a její trvanlivosti, se zohledněním provozních i estetických vlastností.
Student získá přehled o optimálním využití nejčastěji využívaných materiálů ve stavebních konstrukcích, s cílem navrhovat a používat konstrukce při co nejvýhodnějším poměru ceny a její trvanlivosti, se zohledněním provozních i estetických vlastností.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu, základní pojmy. 2. Požadavky na materiály pro konstrukce podle různých hledisek. 3. Základní vlastnosti betonu, výhody a nevýhody pro konkrétní použití. 4. Složky betonu, výroba, ukládání, zkoušení. 5. Základní vlastnosti keramiky, výhody a nevýhody pro konkrétní použití. 6. Suroviny pro výrobu keramiky, výroba, zkoušení. 7. Základní vlastnosti plastů, dřeva a kovů, výhody a nevýhody pro konkrétní použití. 8. Metody zkoušení plastů, dřeva a kovů. 9. Metody ověřování trvanlivosti stavebních materiálů. 10. Možnosti zvyšování trvanlivosti a odolnosti materiálů. 11. Hodnocení materiálů zabudovaných v konstrukcích – diagnostika staveb.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zkoušení základních fyzikálně-mechanických vlastností cementu. 2. Aplikace spékaného kameniva do matrice malt odolných vůči vyšším teplotám. 3. Vliv lehčiv na vlastnosti keramických hmot. 4. Vliv druhu a množství vláknové výztuže při teplotním namáhání na základní vlastnosti cementových kompozitů. 5. Zkoušení vlastností vypálených keramických střepů. 6. Zkoušení vlastností správkových hmot. 7. Návrh betonů se specifickými vlastnostmi. 8. Zkoušení vlastností kompozitních materiálů s vláknovou výztuží. 9. Exkurze do závodu zabývající se výrobou stavebních hmot nebo dílců. 10. Teoretické cvičení na téma trvanlivost stavebních materiálů. 11. Zápočtový test, udělení zápočtu.