Detail předmětu

Maltoviny 1 – výpočtové podklady struktury silikátů (M)

FAST-BJ057Ak. rok: 2023/2024

Aplikace poznatků z oboru ionizujicího záření a krystalografie minerálů do analytických metod - RTG difrakční a fluorescenční spektrální analýza, elektronová rastrovací mikroskopie.
Aplikace poznatků z oboru vlastností kapalin do analytických metod - vysokotlaká rtuťová porozimetrie, stanovení granulometrie jemných částic.
Aplikace poznatků z oboru elektrochemie - konduktometrie, laboratorní příprava galvanického článku.
Aplikace z oboru rovnováhy na fázových rozhraních do analytické metody - BET analýza, kolorimetrie.
Aplikace reakční kinetiky pro návrh krátkodobých zkoušek trvanlivosti.
Aplikace poznatků z oboru struktury silikátů při odvozování vzorců silikátových minerálů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Vstupní znalosti

Fyzika, chemie, stavební látky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Doporučená literatura

Kotlík B., Růžičková K., Chemie v kostce pro SŠ, ISBN: 80-7200-342-9 (CS)

Lank V., Vondra M., Fyzika v kostce pro střední školy, ISBN: 978-80-253-0228-6

(CS)
MOORE, Walter John: Fyzikální chemie. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1981. (CS)
Brdička R., Dvořák J.. Základy fyzikální chemie. Academia , Praha, 1977.  (CS)

Hlaváč, J.. Základy technologie silikátů. SNTL Praha, 1981. 

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy anorganické chemie. 2. RTG difrakční a fluorescenční spektrální analýza 3. Elektronová rastrovací mikroskopie. 4. Vysokotlaká rtuťová porozimetrie. 5. Stanovení granulometrie jemných částic. 6. Konduktometrie. 7. Laboratorní příprava galvanického článku. 8. BET analýza. 9. Kolorimetrie. 10. Krátkodobé zkoušky trvanlivosti. 11. Krystalografie, výpočet mezimřížkové vzdálenosti. 12. Odvozování vzorců silikátových minerálů. 13. Test, zápočet.