Detail předmětu

Projekt – Betonové konstrukce a TZB

FAST-BLA017Ak. rok: 2023/2024

Komplexní zpracování návrhu části technického zařízení vybraného typu budovy.
Zjednodušení komplexní železobetonové konstrukce na jednotlivé prvky.
Nalezení nejvíce namáhaných průřezů od zadaného zatížení.
Návrh a posouzení výztuže účinné pro vyšetřovaný typ namáhaní.
Zpracování odpovídající technické a výkresové dokumentace pro individuální zadaní.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Vstupní znalosti

základy navrhování technického zařízení budov, základy navrhování betonových a zděných konstrukcí.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Na základě získaných znalostí komplexně zpracovat návrh části technického zařízení vybraného typu budovy.
Student získá tyto znalosti a dovednosti:

Základní literatura

HOUŠKOVÁ, Marta, PETROVÁ Markéta a JELÍNEK, Vladimír: Technická zařízení budov 1. Zdravotní technika, 1996, ISBN 80-01-01493-2

(CS)

CIHLÁŘ, Jiří, GEBAUER, Günter a POČINKOVÁ, Marcela: Technická zařízení budov. Ústřední vytápění I, 1998, ISBN 80-214-1142-2.

(CS)

ZICH, Miloš a BAŽANT, Zdeněk. Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky. Brno: CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-693-5.

(CS)

ČÍRTEK, Ladislav. Betonové konstrukce II. Konstrukce prutové a základové. Brno: VUTIUM, 1999. ISBN 80-214-1543-6.

(CS)

Doporučená literatura

MAJDÚCH, Dušan. Zásady vystužovania betónových konštrukcií. Bratislava: ALFA, 1984.

(SK)

NILSON, Artur, DARWIN, David a DOLAN, Charles. Design of Concrete Structures. New York: McGraf-Hill, 2009. ISBN 978-0073293493.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace E , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–6. Vypracování vybrané části projektu technického zařízení budovy. 7.-12. Vypracování vybrané části projektu z oboru betonových konstrukcí. 13. Závěrečná korekce projektu.