Detail předmětu

Bakalářský seminář (K-BZK)

FAST-BLB012Ak. rok: 2023/2024

Řešení problémových okruhů z oblasti betonových a zděných konstrukcí majících vztah k bakalářské práci.
Příprava podkladů a materiálů k bakalářské práci.
Příprava a zpracování části bakalářské práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Vstupní znalosti

navrhování betonových a zděných konstrukcí

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Správně analyzovat a řešit vybrané problémy betonových a zděných konstrukcí pozemních a inženýrských staveb týkajících se obsahu bakalářské práce.
Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Schopnost správně analyzovat a řešit vybrané problémy betonových a zděných konstrukcí pozemních a inženýrských staveb týkajících se obsahu bakalářské práce.

Základní literatura

BALÁZS, György L. (Ed.) et al. Structural Concrete: Textbook on Behaviour, Design and Performance. Lausanne: International Federation for Structural Concrete (fib), 2009. ISBN 978-2-88394-091-81.

(EN)

MENN, Christian. Prestressed Concrete Bridges. Birkhäuser Verlag, 1991. ISBN 0817624147.

(EN)

Doporučená literatura

NILSON, Artur, DARWIN, David a DOLAN, Charles. Design of Concrete Structures. McGraf-Hill, New York, 2009. ISBN 978-0073293493.

(EN)

LEONHARDT, Fritz a MÖNNIG, Eduard. Vorlesungen über Massivbau. Teil 1 Grundlagen zur Bemessung im Stahlbetonbau. Berlin: Springer-Verlag, 1984. ISBN: 978-3-540-12786-4.

(DE)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání a specifikace seminárních prací souvisejících s bakalářskou prací. 2.–9. Vypracování, konzultace a korekce seminárních prací. Vypracování části zadané bakalářské práce. 10. Prezentace a obhajoba seminárních prací. 11. Odevzdání seminárních prací.