Detail předmětu

Specializovaný projekt (K-ZEL)

FAST-BNB006Ak. rok: 2023/2024

Železniční přejezdy, rozhledové poměry na přejezdech, konstrukce přejezdové vozovky, dopravní značení a bezpečnost na přejezdech.
Zásady dohlédací činnosti, hodnocení technického stavu kolejové infrastruktury, organizace údržbové činnosti na kolejové infrastruktuře.
Metody a měřicí prostředky pro sledování geometrických parametrů koleje, měřicí drezíny a měřící vozy a jejich výstupy.
Úvod do problematiky zabezpečovacích, řídících a informačních systémů pro železniční dopravu, zařízení v kolejišti.
Úvod do problematiky elektrických napájecích systémů – vrchní trakční vedení.
Uplatnění zásad pro pohyb osob se sníženou schopností orientace a pohybu při navrhování železničních staveb, zejména stavebního zařízení pro cestující v železničních stanicích a zastávkách.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Vstupní znalosti

Stavba železniční dopravní cesty – železniční svršek a spodek, geometrické parametry koleje, základy technologie traťových prací, mechanizace, měřících a diagnostických prostředků prostorové úpravy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je příprava zpracování bakalářské práce.
Student získá přípravu pro zpracování bakalářské práce.

Základní literatura

PLÁŠEK, Otto, Pavel ZVĚŘINA, Richard SVOBODA a Milan MOCKOVČIAK. Železniční stavby: Železniční spodek a svršek. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-214-2621-7.

(CS)

IŽVOLT, Libor, Janka ŠESTÁKOVÁ a Michal ŠMALO. Železničné staviteľstvo 2: Diagnostika, mechanizácia prác a technologické postupy údržby železničnej jazdnej dráhy. Žilina: EDIS, 2015. ISBN 978-80-554-1169-9.

(SK)

IŽVOLT, Libor. Železničný spodok: namáhanie, diagnostika, navrhovanie a realizácia konštrukčných vrstiev telesa železničného spodku. V Žiline: Žilinská univerzita, 2008. ISBN 978-808-0708-023.

(SK)

Doporučená literatura

BONNETT, Clifford F. Practical railway engineering. 2nd ed. London: Imperial College Press, c2005. ISBN 1-86094-515-5.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Železniční přejezdy, rozhledové poměry na přejezdech. 2. Konstrukce přejezdové vozovky, dopravní značení a bezpečnost na přejezdech. 3. Zásady dohlédací činnosti, hodnocení technického stavu kolejové infrastruktury. 4. Organizace údržbové činnosti na kolejové infrastruktuře. 5. Metody a měřicí prostředky pro sledování geometrických parametrů koleje. 6. Měřicí drezíny a měřící vozy a jejich výstupy. 7. Úvod do problematiky zabezpečovacích, řídících a informačních systémů pro železniční dopravu. 8. Zařízení zabezpečovacího zařízení v kolejišti. 9. Úvod do problematiky elektrických napájecích systémů – vrchní trakční vedení. 10. Uplatnění zásad pro pohyb osob se sníženou schopností orientace a pohybu při navrhování železničních staveb. 11. Stavební zařízení pro cestující v železničních stanicích a zastávkách.