Detail předmětu

Technická zařízení budov a technická infrastruktura 2

FAST-BTA024Ak. rok: 2023/2024

Účelem předmětu je seznámit posluchače se základy teorie interního mikroklimatu a jeho tvorby systémy vytápění a vzduchotechniky. Předmět bezprostředně navazuje na předmět technická zařízení budov I (Zdravotní technika a elektroinstalace). Je koncipován tak, aby posluchač získané znalosti mohl využit v uceleném řešení zadání v rámci komplexních projektů a ateliérové tvory ve všech fázích projektové dokumentace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Vstupní znalosti

Základní tepelně technické posuzování stavebních konstrukcí. Přenos tepla a hmoty. Vlastnosti vzduchu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Po úspěšném absolvování předmětu bude mít student studijního programu architektura ucelený přehled základních vědomostí z problematiky ústředního vytápěni a vzduchotechniky v rozsahu potřebném pro možnost jejich bezprostředního uplatnění v architektonickém i stavebně technickém návrhu budovy.
Student získá základní přehled o systémech vytápění a vzduchotechniky použitelné při architektonickém návrhu budovy.

Základní literatura

Počinková, M., Čuprová, D., Rubinová, O.: Úsporný dům. CPress, 2012. ISBN 978-80-264-0014-1.

(CS)

Gebauer,G., Rubinová, O., Horká, H.: Vzduchotechnika. ERA, 2005. ISBN 80-7366-027-X. 

(CS)

Počinková, M., Treuova, L.: Vytápění. CPRESS, 2011. ISBN 978-80-251-3329-3. 

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do teorie mikroklimatu budov a jeho tvorby systémy vytápění a vzduchotechniky. 2. Tepelně hmotnostní bilance pro vytápění a vzduchotechniku. 3. Otopné soustavy a jejich částí. 4. Zdroje tepla pro vytápění a jejich dispoziční řešení. 5. Centrální zásobování teplem a jeho uplatnění pro vytápění budov. 6. Netradiční zdroje tepla a způsoby vytápění. 7. Základní problematika tvoření interního mikroklimatu vzduchotechnikou. 8. Proudění vzduchu v místnosti, distribuce vzduchu a její elementy. 9. Systémy nuceného větrání a teplovzdušné vytápění budov. 10. Klimatizace budov, klasifikace systémů a jejich návrh. 11. Chlazení budov a zpětné využití tepla. 12. Aplikace vzduchotechnických systémů v občanských budovách. 13. Základy regulace a měření pro vytápění a vzduchotechniku.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Stanovení předběžné tepelné ztráty budovy Výpočet tepelného výkonu Návrh a zakreslování otopných těles Návrh a zakreslování potrubních rozvodů Zdroj tepla a jeho návrh Uplatnění obnovitelných zdrojů při přípravě teplé vody. Prvky a zařízení systémů techniky prostředí v laboratoři ústavu technických zařízení budov. Návrh přirozeného větrání Řešení distribuce vzduchu Vzduchotechnické potrubní rozvody a řešení strojoven vzduchotechniky Výpočet tepelné zátěže Klimatizace v budovách