Detail předmětu

Technická zařízení budov 3

FAST-BT003Ak. rok: 2023/2024

Interní mikroklima prostorů a jeho tvorba systémy vzduchotechniky. Vlhký vzduch, jeho úpravy, vybrané fyzikální jevy. Tepelně vlhkostní zátěž budov. Přirozené větrání, druhy a aplikace. Vzduchotechnické systémy pro nucené větrání, vytápění a klimatizaci. Chlazení pro klimatizaci. Rekuperace tepla ve vzduchotechnice. Hluk ve vzduchotechnice a jeho útlum. Aplikace vzduchotechnických systémů v občanských a obytných stavbách.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Vstupní znalosti

Tepelná technika, základy vytápění, zejména tepelně technické výpočty, princip dimenzování potrubních sítí- hydraulika, základy stavební akustiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Základy vzduchotechniky. Tvorba vnitřního prostředí vzduchotechnikou. Energetické, ekologické a ekonomické aspekty vzduchotechniky budov.
Student získá základní znalosti o systémech větrání a klimatizace budov.

Základní literatura

RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P. BT02 - TZB III Vzduchotechnika - sbírka příkladů. 1. 1. Brno: Litera Brno, 2013. 94 s. ISBN: 80-903586-6- 7.

(CS)

Gebauer,G., Rubinová, O., Horká, H.: Vzduchotechnika. ERA, 2005. ISBN 80-7366-027-X.

(CS)

RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vybrané kapitoly ze vzduchotechniky. 1. 1. Brno: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s., 2018. 162 s. ISBN: 978-80-86208-19-0.

(CS)

TZBINFO, část vzduchotechnika

https://www.tzb-info.cz/t.py?a=2&search=rubina&sin=c&sin=j&razeni=date

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Interní mikroklima prostorů a jeho tvorba systémy vzduchotechniky. Tepelně vlhkostní zátěž budov. Přirozené větrání, druhy a aplikace. Proudění vzduchu v místnostech, distribuční prvky. Části vzduchotechnických systémů pro úpravu a dopravu vzduchu. Strojovny vzduchotechniky. Vzduchové systémy klimatizace. Vodní a chladivová klimatizace, systémy a jejich návrh. Chlazení pro klimatizaci. Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnických systémech. Akustika ve vzduchotechnice, jeho útlum, návrh tlumicích elementů Regulace VZT zařízení, aplikace vzduchotechnických systémů v průmyslu Aplikace vzduchotechnických systémů ve stavbách pro ubytování, administrativních budovách, shromažďovacích prostorech, kuchyních.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Ohřívač vzduchu Úlohy z psychrometrie Tepelné bilance Přirozené větrání Koncepce nuceného větrání Strojovna vzduchotechniky Výkresy, specifikace Vzduchový systém klimatizace Kombinovaný systém klimatizace Chlazení pro vzduchotechniku Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice Útlum hluku ve vzduchotechnice Závěrečná kontrola a zápočet