Detail předmětu

Informační technologie a systémová analýza

FAST-BUA003Ak. rok: 2023/2024

Moderní databázové systémy, jejich architektura a role v informačních systémech. Současné technologie používané při tvorbě informačních systémů, n-vrstvá architektura. Životní cyklus a tvorba informačního systému. Procesní analýza a řízení. Modelovací nástroje systémové analýzy. Informační technologie ve stavebnictví. Podpora informačních technologií na jednotlivých úrovních řízení. Ekonomika budování IS.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Vstupní znalosti

Základní programové nástroje pro řízení a zpracování dat, základy podnikové ekonomiky, základy řízení projektů, metody navrhování relačních datových modelů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získat celkovou orientaci v oblasti informačních technologií a možnostech jejich využití při řízení podniku. Seznámit se se základními nástroji systémové analýzy. Získat dovednosti a schopnost modelování reality při výstavbě informačního systému.
Znalosti v oblasti návrhu informačních systémů s použitím internetových technologií

Základní literatura

RIORDAN, R. M. Vytváříme relační databázové aplikace, Computer Press, Praha, ISBN 80-7226-360-9

(CS)

Bruckner, Tomáš a kol.Tvorba informačních systémů, Grada Publishing, 2012, ISBN 978-80-247-4153-6

(CS)

Doporučená literatura

Steven Roman, MS ACCESS Návhr a programování databází, Computer Press, 2002

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace E , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Datová analýza, E-R diagram, datová normalizace. 2. Relační kalkul, použití SQL jazyka, nonSQL systémy. 3. Pokročilé databázové techniky, indexy, databázové transakce, ACID pravidla. 4. Uložené procedury a funkce v databázových systémech, jazyk T-SQL. 5. Databázové spouště, omezení, implementace Business Rules. 6. Vlastnosti nejrozšířenějších databázových produktů: Oracle, MS SQL, MySQL. 7. Základní implementační techniky informačního systému. 8. N-vrstvá architektura, middleware, internetová řešení, technologie DOTNET, ASP, PHP, Node. 9. Procesní analýza, diagramy UML, BPMN, Data Flow a stavový diagram. 10. Životní cyklus systému, používané techniky vývoje a provozování. 11. Aplikační řízení přístupu, bezpečnost, rizika. 12. Podnikové systémy CRM, CMS, ERP. Standardizované implementace SAP, MS Dynamics, Oracle. 13. Příklad analýzy jednoduchého informačního systému.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Datové modelování - doplnění znalostí, databázový systém MS Access. 2. Dotazovací jazyk SQL, příkaz SELECT 3. Kontingenční tabulka v prostředí tabulkového kalkulátoru. 4. Pokročilé metody pro získávání informací z relačních množin - vnitřní a vnější spojení. 5. Metody pro relační operace v prostředí MS Excel. 6. Prvky pro manipulaci s daty v jazyce SQL, podmnožiny DDL, DML. 7. Pokročilé metody pro transakční zpracování. 8. Rozšířené nástroje pro procesní analýzu, návrh diagramu BPMN. 9. Stavový diagram a jeho implementace v datovém návrhu. 10. Data Flow diagram, příklady implementace. 11.-12. Individuální projekt jednoduchého informačního systému v prostředí MS Access. 13. Testování znalostí a obhajoba návrhu IS.