Detail předmětu

Informatika

FAST-BU001Ak. rok: 2023/2024

Základní správa a užívání operačního systému
Počítačové sítě, Internet (principy, síťové protokoly, služby Internetu).
Bezpečnost práce v počítačových sítích
Základy počítačové grafiky a zpracování obrazu
Počítačové zpracování dokumentů, základy typografie
Pokročilé řešení inženýrských úloh v prostředí MS Excel

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Vstupní znalosti

Základy informatiky ve středoškolském rozsahu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Základní podmínkou pro úspěšné absolvování je docházka do cvičení a aktivní práce v těchto cvičeních. Zápočet je pak udělen za odevzdání samostatného dokumentu, jehož vypracováním student prokáže zvládnutí probírané látky a úspěšné absolvování testu z probíraných teoretických témat.


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

 • Účelem předmětu je vytvoření základní jednotné úrovně znalostí a dovedností pro efektivní užívání výpočetní techniky. Studenti si rozšíří dovednosti uživatelského ovládání operačního systému a jeho základní správy, získají znalosti z oblasti počítačových sítí a zejména pak o bezpečnostních mechanismech s tím souvisejících.
 • Kromě přehledové části, věnované technickým řešením v oboru, jsou studenti seznámeni a po absolvování předmětu způsobilí nejen využívat tabulkové procesory a další moderní programové vybavení k inženýrským výpočtům, ale seznámí se i se základními pravidly počítačové typografie, získají znalosti o principech počítačové grafiky a zpracování obrazu, které jsou využitelné při tvorbě technické dokumentace apod.

 • Účelem předmětu je vytvoření základní jednotné úrovně znalostí a dovedností pro efektivní užívání výpočetní techniky. Studenti si rozšíří dovednosti uživatelského ovládání operačního systému a jeho základní správy, získají znalosti z oblasti počítačových sítí a zejména pak o bezpečnostních mechanismech s tím souvisejících.
 • Kromě přehledové části, věnované technickým řešením v oboru, jsou studenti seznámeni a po absolvování předmětu způsobilí nejen využívat tabulkové procesory a další moderní programové vybavení k inženýrským výpočtům, ale seznámí se i se základními pravidly počítačové typografie, získají znalosti o principech počítačové grafiky a zpracování obrazu, které jsou využitelné při tvorbě technické dokumentace apod.

Základní literatura

Rybička, J., Čačková, P., Přichystal, J. Průvodce tvorbou dokumentů. Bučovice: Nakladatelství Martin Stříž, 2011.

(CS)

Novotná, H. a kol.: Základy informatiky. Internetové učební texty, 2009.


Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Seznámení studentů s prací v počítačových učebnách a v počítačové síti FAST, se zásady bezpečnosti práce v sítích
 2. Práce v tabulkových procesorech: Adresace buněk, vlastní názvy buněk, vkládání dat a chování dat při kopírování obsahu buněk, formátování buněk (vlastní formát), vytváření a kopírování vzorců, použití funkcí ve vzorcích
 3. Podmíněné formátování buněk, ověřování (vstupních) dat, import dat (z měřicích přístrojů apod.)
 4. Grafické výstupy
 5. Komplexní souhrnné příklady řešení oborově zaměřených zadání pomocí tabulkových procesorů
 6. Databázové aplikace v tabulkových procesorech (třídění dat, kontingenční tabulky, filtrování dat z DB atd.)
 7. Analytické nástroje: Hledání řešení, řešitel
 8. Základy počítačové typografie: Zpracování hladkého textu
 9. Struktura dokumentu, styly, struktura nadpisů kapitol, popisky, odkazy, obsah...
 10. Sazba technických dokumentů: Vzorce, tabulky, obrázky...
 11. Základy grafiky: Úpravy obrázků/fotografií v textovém procesoru a rastrovém editoru
 12. Parametry obrazů/fotografií pro sazbu, jejich začlenění do dokumentu
 13. Zápočtový test a kontrola souhrnného dokumentu