Detail předmětu

Systémy CAD (K)

FAST-BU051Ak. rok: 2023/2024

Vektorové editory, základy počítačové grafiky.
Možnosti CAD systémů při tvorbě 2D výkresů (kreslení, editace, kótování, bloky, hladiny, výstup výkresu na plotr).
Praktické zvládnutí standardního CAD systému pro tvorbu výkresové dokumentace.
3D modelování a základy vizualizace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Vstupní znalosti

Uživatelské znalosti operačního systému, práce se soubory a složkami, základní znalosti počítačové grafiky, základy kreslení v rovině v některém CAD systému.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Aktivní práce a účast ve cvičeních (max. 2 absence). Průběžné odevzdávání stěžejních výkresů a modelů rozšiřujících práci ve cvičeních. Zápočtový test pokrývající tématiku předmětu.


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Samostatná tvorba rovinné výkresové dokumentace, tvorba prostorových modelů.
Praktické dovednosti tvorby a výstupu 2D výkresů v prostředí AutoCAD, základní orientace v modelování a vizualizaci.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

přednášky (6 krát 2 hodiny) 1. Úvod do předmětu, teoretické základy CAD systémů. 2. Ovládání a přizpůsobení prostředí AutoCADu. 3. Souřadné systémy, hladiny a vlastnosti, usnadění kreslení, šablony. 4. Vlastní čáry a šrafy. 5. Poznámkové objekty, tisk z modelu a rozvržení. 6. Parametrické výkresy, spolupráce mezi výkresy, bloky, externí reference, spolupráce s jinými programy. 7. Základy 3D modelování a vizualizace, ukázky modelování v různých CAD programech.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy CAD systémů, úvod do rovinného kreslení. 2. Kreslící příkazy. 3. Hladiny, vlastnosti objektů, základní editační příkazy. 4. Další editační příkazy, souhrnný výkres. 5. Popisové objekty – texty, kóty, multiodkazy. 6. Tisk z modelu a rozvržení. 7. Modelování 1 – Úvod do 3D modelování, základní geometrická tělesa. 8. Modelování 2 – Modelování z profilových křivek. 9. Modelování 3 – opakování známých postupů, další možnosti úprav. 10. Vizualizace 1 – Materiály. 11. Vizualizace 2 – Perspektiva, kamery, animace. 12. Vizualizace 3 – Světla, rendrování. 13. Zápočtový test. Podle zájmu posluchačů se v některých cvičeních (cca 5 %) učí celý semestr 3D modelování a vizualizace.