Detail předmětu

Personální management 1

FAST-BVA009Ak. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na porozuměním základním pojmům vedení a řízení ve stavebnictví.
Zabývá se identifikací principů a metod řízení.
Jsou definovány komunikační, rozhodovací, kontrolní procesy a efektivní
manažerské návyky.
Jsou respektovány principy posloupnosti a vytváření synergie v týmové
práci stejně, jako aktuální otázky vedení a řízení spolupracovníků ve
stavebním podniku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Základní orientace v organizaci stavebního podniku. Schopnost rozumět, mluvit a psát vyučovaným jazykem.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání znalostí základních principů a vztahů v řídící práci a manažerských základních návyků.
Znalostí základních principů a vztahů v řídící práci.

Základní literatura

LINKESCHOVÁ, Dana. K otázkám managementu ve stavebnictví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. ISBN 80-7204-396-x. https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp  (CS)
PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. Manažer. ISBN 978-80-247-2448-5.  (CS)
LINKESCHOVÁ, Dana. Educating Leading Managing. Brno: CERM, 2005. ISBN 80-7202-052-1.  (EN)

Doporučená literatura

LINKESCHOVÁ, Dana a Dagmar HRABINCOVÁ. Management a právo ve stavebnictví. Brno: CERM, 2005.   (CS)
ROBBINS, S.P., COULTER, M. Management. Grada publishing, a. s., 2004. (EN)
SINEK, Simon. Nekonečná hra: jak dosáhnout dlouhodobého úspěchu v podnikání. Přeložil Aleš DROBEK. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2021. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-136-8.  (CS)
WHEATLEY, Margaret. Vědomý lídr: jak být v dnešním světě vůdčí osobností, která přispívá k obnově zdravého rozumu. Přeložil Kamil C. PINTA. Praha: Maitrea, 2020. ISBN 978-80-7500-492-5.  (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace E , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Funkce a význam rozhodování a řízení v práci manažera.

2. Principy růstu a změny, efektivnost, paradigma.

3. Efektivní návyky v práci vedoucího pracovníka.

4. Pozitivní aktivita, význam sebeuvědomění, okruh vlivu a působnosti, Frankl a model svobody volby.

5. Vedení a řízení, principy osobního vůdcovství, centrum zaměření, poslání, identifikace a potvrzení rolí a cílů.

6. Řízení, organizace a plánovaní času, time management, priority, delegování pravomocí a odpovědnost.

7. Lidské zdroje, budování a přetváření vztahů, vytváření týmů.

8. Zvyšování efektivnosti organizace prostřednictvím spolupracovníků, paradigmata vzájemné závislosti.

9. Principy vzájemné součinnosti, interpersonální vůdcovství, typy mezilidské součinnosti, dimenze jednání výhra-výhra, podpůrné systémy a procesy.

10. Zásady účinné komunikace, empatické naslouchání, pochopení, zásady účinné prezentace.

11. Synergie jako princip tvůrčí spolupráce, ocenění odlišností, tvořivost, brainstorming, analýza silového pole.

12. Základní dimenze rozvoje osobnosti vedoucího pracovníka, rovnovážná obnova sil, kontinuita učení.

13. Aktuální otázky vedení a řízení současnosti.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení, zadání projektových kritérií a systém týmové práce pro budoucí stavební manažery.

2.–12. Obsahem jednotlivých cvičení je práce každého týmu na vlastním projektu, jejich postupné provedení či prezentace a zpětná vazba od účastníků i učitele.

13. Odevzdání závěrečných zpráv a zápočty.