Detail předmětu

Stavebně-ekonomický seminář

FAST-BVA013Ak. rok: 2023/2024

Obsahem předmětu je zpracování zadaného tématu ve specifikované oblasti oboru Management stavebnictví, tedy zejména v oblastech rozpočtů a kalkulací, finančního řízení stavebního podniku a stavební zakázky, hodnocení soukromých a veřejných investičních projektů, projektového řízení staveb či stavebního práva.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Kvalitní orientace v předmětech absolvovaných v dosavadním průběhu studia na oboru Management stavebnictví.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je naučit studenty tvořit odborné texty se zaměřením na zpracování závěrečné práce na zadané téma.
Výstupem studia je zpracovaná individuální seminární práce a její prezentace.

Základní literatura

Norma ČSN ISO 690:2011: Bibliografické citace (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace E , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do zpracování seminární práce.

2. Zadání tématu seminární práce.

3. Rešerše k zadanému tématu.

4. Rešerše k zadanému tématu.

5. Rešerše k zadanému tématu.

6. Rešerše k zadanému tématu.

7. Zpracování seminární práce na zadané téma.

8. Zpracování seminární práce na zadané téma.

9. Zpracování seminární práce na zadané téma.

10. Zpracování seminární práce na zadané téma.

11. Zpracování seminární práce na zadané téma.

12. Zpracování seminární práce na zadané téma.

13. Prezentace a obhajoba seminární práce.