Detail předmětu

Bakalářský seminář (E)

FAST-BVA014Ak. rok: 2023/2024

Řešení problémových okruhů z oblasti projektového řízení staveb, kalkulace nákladů a tvorby cen, financování a ekonomiky podniku a investic ve vazbě na zadání bakalářské práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Odborné znalosti z oblasti řešeného problému.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Uplatnění získaných vědomostí řešením zadaného problému v samostatné práci z oblasti projektového řízení staveb, kalkulace nákladů a tvorby cen, financování a ekonomiky podniku a investic ve vazbě na zadání bakalářské práce.
Řešení zadaného problému v samostatné práci z oblasti projektového řízení staveb, kalkulace nákladů a tvorby cen, financování a ekonomiky podniku a investic

Základní literatura

Norma ČSN ISO 690:2011: Bibliografické citace

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace E , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Organizační pokyny.

2. Požadavky k zápočtu.

3.–9. Zpracování bakalářské práce.

10. Kompletace práce.

11. Odevzdání práce.