Detail předmětu

Stavební podnik

FAST-BVA018Ak. rok: 2023/2024

Řízení výroby ve stavebním podniku.
Efektivnost podnikové stavební činnosti.
Plánování ve stavebním podniku. Podniková evidence a informace.
Kontrola podnikové činnosti s uplatněním řídících systémů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalosti z pracovního inženýrství a základů kalkulace nákladů a tvorby cen ve stavebnictví, podnikových financí a účetnictví.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání schopnosti řízení výrobních nákladů ve stavebním podniku s využíváním řídících systémů.
Znalosti řízení výroby ve stavebním podniku

Základní literatura

Synek Miloslav a kolektiv. Manažerská ekonomika. 5., aktualizované a doplněné vydání. 2011, Grada, ISBN: 978-80-247-3494-1

(CS)

Stephen Grunenberg, Noble Francis. Economics of Construction. 2018, Agenda Publishing, ISBN: 9781788210140

(EN)

Petra Taušl Procházková, Eva Jelínková. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. 2018, Grada, ISBN: 978-80-271-0689-9

(CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace E , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–3. Náklady v podniku, teorie nákladů.

4.–5. Materiálové hospodářství.

6. Mzdy a pracovní síla.

7. Pracovní stroje a zařízení.

8. Efektivnost podnikové činnosti.

9. Plánování.

10. Základní atributy Controllingu ve stavebním podniku.

11. Základní atributy Benchmarkingu ve stavebním podniku.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání semestrální práce.

2. Kalendářní fond pracovní doby.

3. Náklady na mzdy.

4. Náklady na materiál.

5. Náklady a výnosy.

6. Výrobní kalkulace.

7. Ukazatele výkonnosti.

8.-9. Modelování opatření pro následující rok.

10. Vyhodnocení modelových opatření a kombinace.

11. Kontrola, odevzdání práce a prezentace výsledků.

eLearning