Detail předmětu

Ekonomie

FAST-BV001Ak. rok: 2023/2024

Úvod do ekonomické teorie. Základní ekonomické pojmy a vztahy. Nabídka a poptávka, formování trhu. Finanční trhy, trh peněz, trh kapitálu, mezinárodní trh peněz. Makroekonomická teorie, makroekonomické výstupy, makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly. Hospodářská politika státu, její cíle a nástroje. Trh výrobků a služeb, teorie chování spotřebitele, teorie podniku. Trh výrobních faktorů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalosti ze základů společenských věd v rozsahu středoškolských znalostí.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání základních pojmů a kategorií z mikroekonomie, makroekonomie a světové ekonomiky. Student získá rovněž znalosti z fungování ekonomického systému, jeho nástrojů, institucí a zákonitostí.


Znalost základních pojmů a kategorií z mikroekonomie, makroekonomie a světové ekonomiky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

    obor MI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Ekonomie, charakteristika tržní ekonomiky 2.Základní elementy trhu 3.Makroekonomická teorie, makroekonomické výstupy, hrubý domácí produkt 4.Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly 5.Inflace 6.Finanční trhy, trh peněz 7.Finanční trhy, trh kapitálu 8.Finanční trhy, mezinárodní trh peněz 9.Hospodářská politika, její cíle a nástroje 10.Mezinárodní obchod, vnější obchodní a měnová politika 11.Trh výrobků a služeb, teorie chování spotřebitele 12.Trh výrobků a služeb, teorie firmy 13.Trh výrobních faktorů

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Úvod do ekonomie, charakteristika tržní ekonomiky 3.-4. Základní elementy trhu 5.-6. Makroekonomické výstupy 7.-8. Finanční trhy, trh peněz 9.-10. Finanční trhy, trh kapitálu, mezinárodní trh peněz 11.-12. Trh výrobků a služeb – teorie firmy 13. Trh výrobků a služeb – teorie spotřebitele