Detail předmětu

Základy podnikové ekonomiky

FAST-BV002Ak. rok: 2023/2024

Odvětví stavebnictví a stavební podnik, vznik zánik a sanace podniku
Činnosti stavebního podniku, organizace a výroba, odbyt, prodej, marketing
Investiční činnost v podniku, finance a daně, stavební zakázky a ceny, smluvní vztahy

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalosti základních ekonomických pojmů a vztahů. Základy makroekonomické a mikroekonomické teorie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání znalostí o jednotlivých základních disciplínách podnikové ekonomiky se zaměřením na stavební výrobu. Schopnost se orientovat v podnikové ekonomice stavební výroby a v oceňování s ohledem na podmínky stavebního trhu.
Schopnost se orientovat v podnikové ekonomice stavební výroby a v oceňování s ohledem na podmínky stavebního trhu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Postavení podniku v národním hospodářství, odvětví stavebnictví a stavební podnik 2.-3. Charakteristika podniku, zvláštnosti st.podniku, výroba, plánování a kontrola, investiční činost v podniku 4.-5. Podnikové finance ekonomické informace, daně 6.-8. Materiál a zásoby, pracovní síla, výrobní stroje a zřízení 9.-11. Stavební zakázky a ceny, rozpočty 12. Odbyt, prodej, marketing 13. Smluvní vztahy

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky, program výuky, instrukce a pokyny 2. Klasifikace 3. Smlouvy o dílo, žaloba o zaplacení ceny díla 4. Investice 5. Odpisy 6. Daně 7. Účetnictví a financování 8. Náklady na materiál a na stroje 9. Mzdy 10. Kalkulace ceny stavební práce 11. Cena stavebního objektu 12. Zápočtový test 13. Zápočet