Detail předmětu

Řízení jakosti

FAST-BV009Ak. rok: 2023/2024

Pojem „jakost“ a jeho historický vývoj, pojem „jakost“ ve stavebnictví, historický vývoj systémů managementu jakosti („SMJ“). Normy ČSN EN ISO řady 9000 a navazující – přehled. Akreditační a certifikační systém v ČR a EU, odpovědnost za výrobek. Postupy implementace systému managementu jakosti ve stavební firmě. Rozbor požadavků normy ČSN EN ISO 9001, uplatňovaných na stavební firmu. Aplikace principů „zaměření na zákazníka“, „procesní přístup“ na stavební firmu. Základní informace o systémech environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001, jeho aplikace na stavební firmu. Management jakosti v projektovém řízení podle ČSN EN ISO 10006. Management jakosti ve zkušebních a kalibračních laboratořích podle ČSN EN ISO/IEC 17025. SW pro podporu managementu jakosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalost základů podnikové ekonomiky se zaměřením na organizaci a řízení stavebního podniku a projektového řízení staveb.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání vědomostí o vývoji systémů managementu jakosti a o aktuálních normách upravujících jejich budování ve stavebních podnicích. Získání základních informací o systémech environmentálního managementu a managementu jakosti v projektovém řízení.
Vědomosti o vývoji systémů managementu jakosti a o aktuálních normách upravujících jejich budování ve stavebních podnicích.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, pojem „jakost“ v systémech managementu jakosti („SMJ“) a jeho pojetí ve stavebnictví, historie SMJ 2. Normy ČSN EN ISO řady 9000 a navazující – přehled 3. Certifikace dle norem řady ISO 9000, akreditační systém v ČR a EU. Legislativa EU v oblasti odpovědnosti za výrobek. 4. Postupy implementace systémů managementu jakosti ve stavebnictví. 5. Řízení dokumentace jako základní prvek v SMJ. 6. Povinnosti managementu v SMJ dle ČSN EN ISO 9001 ve stavební firmě. Aplikace principů „zaměření na zákazníka“, „procesní přístup“ na stavební firmu. 7. Management zdrojů v SMJ dle ČSN EN ISO 9001. 8. Realizace produktu v SMJ dle ČSN EN ISO 9001 ve stavební firmě. 9. Měření, analýza a zlepšování v SMJ dle ČSN EN ISO 9001. 10. Auditování SMJ podle ČSN EN ISO 19011. 11. Systémy environmentálního managementu ve stavebnictví podle ČSN EN ISO 14001. 12. Management jakosti v projektovém řízení podle ČSN EN ISO 10006. 13. Management jakosti ve zkušebních a kalibračních laboratořích podle ČSN EN ISO/IEC 17025. SW pro podporu managementu jakosti.