Detail předmětu

Projekt – Stavební podnik 1

FAST-BV013Ak. rok: 2023/2024

Zpracování rozpočtu stavebního objektu navrženého v rámci předmětu Projekt – Pozemní stavitelství. Sestavení celkových nákladů stavby a zpracování souhrnného rozpočtu. Využití programového vybavení pro rozpočtování a oceňování stavebních prací. Osvojení základních dovedností v oblasti rozpočtování a oceňování stavebních děl. Vypracování vybraných technických a ekonomických podkladů a dokumentace pro realizaci stavebního díla.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalost problematiky cenové tvorby a kalkulací nákladů ve stavebnictví. Orientace v třídění a klasifikacích produkce ve stavebnictví. Požadují se uživatelské dovednosti při práci s oceňovacími podklady a se softwarem pro rozpočtování a kalkulace ve výstavbě.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Zvládnout samostatně sestavit výkaz výměr a na základě něho vypracovat rozpočet stavebního objektu podle studentem zpracované projektové dokumentace. Osvojení dovedností z oblasti rozpočtování a kalkulací ve výstavbě.
Znalost samostatně sestavit výkaz výměr a na základě něho vypracovat rozpočet stavebního objektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do projektu 2. Stavební objekt - výkaz výměr podle projektové dokumentace 3. Stavební objekt - rozpočet s využitím software a směrné databáze cen 4. Stavební subdodávka - výkaz výměr vybraných stavebních prací pro stavební podnik 5. Stavební podnik - struktura, stavební činnost - vybrané stavební práce, pracovníci, majetek 6. Stavební podnik - financování, účetní výkazy 7. Stavební podnik - marketing vybraných stavebních prací a mezd 8. Stavební subdodávka - individuální kalkulace cen stavebních prací podle financí a marketingu 9. Stavební subdodávka - výrobní kalkulace 10. Stavební podnik - kontroling nákladů 11. Kompletace jednotlivých částí projektu 12. Kompletace projektu a příprava prezentace 13. Klasifikovaný zápočet