Detail předmětu

Pracovní inženýrství (E)

FAST-BV051Ak. rok: 2023/2024

Práce. Informace o práci. Práce ve výrobním procesu. Klasifikace a třídníky ve stavebnictví. Normy ve stavebnictví. Studium práce. Vědy o práci. Pracovní inženýrství. Management a jeho historický vývoj. Pracovní systém. Organizace práce v prostoru a čase. Měření práce. Normování lidské práce. Normování práce strojů. Normování spotřeby materiálu, paliv a energií. Odměňování práce. Teorie mzdy. Funkce mzdy. Kategorie mzdy. Mzdové formy. Mzdový systém. Hodnocení práce. Mzdové účetnictví. Evidence mezd. Ukazatele práce a mezd. Fond pracovní doby. Produktivita práce. Pracovně právní předpisy. Ergonomie. Pracovní zátěž a námaha. Pracovní prostředí. Pracovní podmínky. Intenzita práce. Teorie pracovní motivace. Kategorizace práce. Ochrana zdraví. Bezpečnost práce. Pracovní lékařství. Trh práce. Zaměstnanost. Mobilita pracovní síly. Úřady práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalost problematiky technologie stavebních konstrukcí a prací. Znalost základů ekonomiky stavebního podniku se zaměřením na výrobu. Vědomosti o výrobních faktorech a pracovním systému se zaměřením na pracovní sílu, stroje, zařízení a materiál ve stavebnictví.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání znalostí z pracovního inženýrství a ekonomiky práce ve stavebnictví, zejména znalostí a základních dovedností z oblasti normování práce, materiálu, strojů a zařízení a z problematiky odměňování, mezd a platů se zaměřením na stavebnictví. Získání praktické zkušenosti při zpracování případové studie o normování a odměňování v konkrétní stavební firmě. Získání schopnosti prakticky používat statistické klasifikace, třídníky a číselníky pro další práci s informacemi ve stavebnictví.
Znalost z pracovního inženýrství a ekonomiky práce ve stavebnictví.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

    obor MI , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Základní pojmy. Vědy o práci. 2. Statistické klasifikace, třídníky a číselníky. 3. Práce. Studium práce. Organizace práce. 4. Normování práce. Měření práce. 5. Normování spotřeby materiálů. Normování strojů. 6. Odměňování práce. Teorie mzdy. 7. Odměňování práce. Pracovně právní předpisy. 8. Odměňování práce. Mzdy a platy. 9. Mzdové účetnictví. Mzdová evidence. 10. Ukazatele práce a mezd. 11. Bezpečnost práce. 12. Ergonomie. 13. Trh práce. Státní sociální podpora.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Úvod. Zadání případové studie. Klasifikace. 3.-4. Normování práce. Metody průzkumné. Metody výpočtové. 5.-6. Normování spotřeby materiálu. Normování strojů. 7.-8. Mzdy a platy. 9.-10.Mzdy a platy. 11.-12. Prezentace případové studie. 13. Zápočtový test.