Detail předmětu

Aplikovaná fyzika (M)

FAST-CB053Ak. rok: 2023/2024

Vlnění, vlnová rovnice, intenzita vlnění, stojaté vlny, základní akustiké veličiny, vnitřní akustika, útlum, doba dozvuku, teplota, termodynamika, vlastnosti systémů,zdroje a šíření tepla, sluneční svit a fotometrie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky (FYZ)

Vstupní znalosti

Fyzika z bakalářského studia, matematika

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získat znalosti v oblasti fyziky, která nebyla probrána v základním kurzu. Týká se akustiky, osvětlení a jejich aplikace na budovy.
Znalosti v oblasti fyziky, která nebyla probrána v základním kurzu. Týká se akustiky, osvětlení a jejich aplikace na budovy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Akustika a kmity v materiálech 2. Vlnění v materiálech 3. Ultrazvuk 4. Fotometrie 5. Osvětlení 6. Sluneční záření 7. Charakteristika denního světla 8. Vnitřní klima budov 9. Základní charakteristika termická a akustická. 10.Základní charakteristika vlhkostní.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.,2. Základy práce v laboratoři 3.,4. Akustika - měření 5.,6. Vlnění - měření 7.,8. Ultrazvuk - měření 9. Fotometrie, Osvětlení, Termika - měření 10 Písemná a ústní zkouška Měření je prováděno v laboratořích.