Detail předmětu

Aplikovaný software

FAST-CJ001Ak. rok: 2023/2024

Principy hledání řešení problémů, vymezení metodologie modelování a simulace, model, systém. Modelování v technických oborech, fyzikální model, stupně abstrakce modelu, analýza problému a algoritmizace řešení. Technika přirozeného a fyzikálního modelování.
Simulační deterministické modely a realizace na deterministickém modelu. Číslicové simulační modely. Využití simulace v rozvrhování výroby, distribuce a doprava.
Využití programového systému EUREKA, formulace zadání technického problému. Manipulace s daty - příprava a uchovávání dat, opravy souborů.
Metody hledání extrému, analýza a formulace zadání optimalizační metody. Úlohy ze stavební praxe – směšovací problém, rozhodování proces.
Na přednáškovou část navazuje cvičení, které má výpočtový charakter. V rámci cvičení budou předloženy výpočtové prostředky využívané v oblasti plánování experimentu, technologie výroby. Fyzikální modelování - AREA, TEPLO, FLUENT, EUREKA.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Vstupní znalosti

Základy práce na PC

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Princip využití optimalizačních metod v procesu hromadné výroby stavebních materiálů, využití principů lineárního, kvadratického, statistického hledání extrémů / optima funkčních závislostí užitných vlastností staviv.
Modelování a simulace procesů, principy formálních automatů.
Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí o principech využití optimalizačních metod v procesu hromadné výroby stavebních materiálů, využití principů lineárního, kvadratického, statistického hledání extrémů / optima funkčních závislostí užitných vlastností staviv, modelování a simulaci procesů, principech formálních automatů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Využití výpočetní techniky ve stavební praxi, využití programové podpory v prostředí MS Windows 3. Kancelářské softwarové balíky - MS Office, 4. Využití tabulkového kalkulátoru MS Excel ve stavební praxi 5. Sestavení úlohy pro řešení Řešitel/Solver 6. Formulace extrému, popis podmínek a omezení lineární a kvadratické úlohy 7. Úvod do využití ostatních součástí MS Office (Access, Powerpoint) 8. Informační systémy a internet - úvod 9. Základní protokoly a služby v oblasti počítačových sítí 10. WWW - seznámení se značkovacím jazykem HTML 11. Pokročilá tvorba WWW stránek - použití scriptovacích jazyků - Java script, Visual basic script 12. Formátování WWW stránek pomocí CCS stylů 13. Základy jazyka XML, vzdálený přístup k datům. Wireless Java (J2ME) základy tvorby pro mobilní zařízení

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení se s prostředím MS Excel, 2. Statistické funkce v prostředí MS Excel, 3. Konstrukce funkce normálního rozdělení, 4. Seznámení s prostředkem Řešitel, 5. Základy procesu optimalizace, 6. Optimalizace skladby výroby podniku, 7. Optimalizace receptury/složení stavebních materiálů, 8. Optimalizace výroby z pohledu využití zásob 9. Optimalizace výroby a rozvozu čerstvého betonu, 10. Dopravní úloha, 11. Návrh optimální křivky zrnitosti, 12. Využití optimalizačních úloh ve stavebnictví, 13. Kontrola, zápočtová písemka, zápočty