Detail předmětu

Plastické látky

FAST-CJ004Ak. rok: 2023/2024

♦ Výuka podává komplexní přehled o plastických hmotách vyráběných v ČR i v zahraničí, stručně se zabývá jejich výrobou, ale zejména vlastnostmi a použitím ve stavebním díle. Důraz je kladen na nové plastické materiály s maximální životností. Předmět pojednává o celulóze, polyetylénu, polypropylénu, polytetrafluoretylénu-teflonu, PVC , polyamidech, polystyrenu, ale i o epoxidových pryskyřicích, polyesterech, polyuretanech, moderních akrylových polymerech - polyakrylátech či silikonech.
♦ Výčet materiálů je doplněn typickými výrobky s popisem vlastností a důvodech výběru konkrétního polymeru.
♦ Předmět seznámí o možnostech plastických hmot přidávaných do cementových malt a betonů, avšak hlavní důraz je kladen na sanace betonových konstrukcí, což je ve stavebnictví nyní velice aktuální.
♦ Přednášky jsou doplněny laboratorními úlohami.


Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Vstupní znalosti

♦ Předmět Plastické látky příliš nenavazuje na předchozí předměty., ale student, který si zapíše předmět, by měl být schopen vysvětlit elementární pojmy z chemie, zkoušení materiálů a základních principů kompozitů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem výuky je podat komplexní přehled o plastických hmotách vyráběných v tuzemsku i v zahraničí.Důraz je kladen na nové plastické materiály s maximální životností.Předmět seznámí o možnostech plastických hmot přidávaných do cementových malt a betonů - hlavní důraz je kladen na sanace betonových konstrukcí.
Student zvládne cíl předmětu získáním komplexního přehledu o plastických hmotách vyráběných v tuzemsku i v zahraničí, o nových plastických materiálech s maximální životností, o možnostech plastických hmot přidávaných do cementových malt a betonů se zaměřením na sanace betonových konstrukcí.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

♦ 1. Přehled o plastických hmotách vyráběných v tuzemsku a v zahraničí, rozdělení ♦ 2. Výroba plastických látek. Nové plastické materiály s maximální životností. ♦ 3. Vlastnosti plastických látek. ♦ 4. Celulóza, polyetylén. ♦ 5. Polypropylén, PIB a polytetrafluoretylén-teflon. ♦ 6. PVC, výroba, vlastnosti použití, PVaC ♦ 7. Polyamidy, polystyren ♦ 8. Epoxidové pryskyřice ♦ 9. Polyestery. ♦ 10. Polyuretany ♦ 11. Akrylové polymery - polyakryláty ♦ 12. Ostatní používané polymery (furanové prysk., fenoplasty, aminoplasty apod.) ♦ 13. Silikony. Možnosti využití plastických hmot(do cementových malt a betonů, nátěry, lepidla apod.), likvidace polymerů

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

♦ 1. Úvodní cvičení, bezpečnost práce, seznámení s laboratorním řádem ♦ 2. Stanovení difúzních vlastností folií a nátěrů z plastických látek ♦ 3. Stanovení difuzních vlastností pro CO2 na nátěrech určených pro betonové konstrukce ♦ 4. Příprava PVC plastisolů, zkoušky adheze, pevnosti, použití různých receptur a želatinačních teplot ♦ 5. Teorie identifikace a identifikace plastických látek v plameni, zkouška rozpustnosti a pyrolytická zkouška plastických látek ♦ 6. Infračervená spektroskopie- identifikace plastických látek ♦ 7. Příprava a stanovení vlastností polymerbetonů a polymerních malt ♦ 8. Příprava fenolformaldehydové a močovinoformaldehydové pryskyřice ♦ 9. Příprava polymercementových malt a stanovení jejich vlastností ♦ 10. Příprava polymerních stěrek, aplikace na vodorovné povrchy, zkoušení. Příprava hutných a mezerovitý polymerbetonů ♦ 11. Stanovení chemické odolnosti plastických látek v různých agresivních prostředích, Praktická aplikace analýz při hodnocení materiálu exponované v konkrétních podmínkách, ♦ 12. Exkurze (např. Fatra Napajedla, Barum, nebo Rimtech apod.) ♦ 13. Zápočtový test, kontrola protokolů, udělování zápočtu