Detail předmětu

Maltoviny 3

FAST-CJ012Ak. rok: 2023/2024

Mechanismus tvorby síranových pojiv, zušlechtění vlastností síranových pojiv, využití vápna a vápenců mimo obor stavebního průmyslu, hydraulická vápna s pucolánovou složkou na bázi odpadních či netradičních surovin, struktura a mechanismus tvorby slínkových minerálů, speciální cementy, suroviny pro výrobu suchých maltových směsí, vlastnosti suchých maltových směsí a možnosti jejich modifikace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Vstupní znalosti

Fyzika, chemie

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Duda, W. H.: Cement Data-Book. Bauverlag GmbH 1976

(EN)

Bárta Rudolf: Chemie a technologie cementu, Nakladatelství Československé akademie věd, 1961

(CS)

Láník J., Cikrt M.: Dvě tisíciletí vápenictví a cementárenství v českých zemích,  Svaz výrobců cementu a vápna Čech, Moravy a Slezska, 2001

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Mechanismus tvorby hemihydrátové sádry v závislosti na výrobním procesu: beta sádra, alfa sádra při hydrotermálním zpracování, alfa sádra ze solného roztoku. 2. Zušlechtění vlastností hemihydrátových sáder: hydrofobizační, zpomalovací a ztekucovací přísady, přehled a mechanismus jejich působení, vliv rozdružení sádry. 3. Zušlechtění vlastností anhydritových maltovin: aktivační přísady, odpěňovací přísady, pigmenty, vliv domletí anhydritu. 4. Využití vápence pro desulfataci energetického a chemického průmyslu. 5. Další využití vápen a vápenců v technické praxi mimo stavebnictví. 6. Příprava hydraulických vápen: hydraulická vápna pro historické malty a omítky, hydraulická vápna s pucolánovou složkou na bázi odpadních surovin. 7. Využití odpadních surovin jako součásti surovinové báze pro výpal slínku a přípravu směsných cementů: recykláty ze stavební výroby, fluidní popílek, průmyslové sádrovce aj. 8. Belitický cement: speciální vlastnosti belitického cementu, možnosti zlepšení kinetiky hydratačního procesu. 9. Ostatní speciální cementy. 10. Struktura a mechanismus tvorby slínkových minerálů a jejich hydratačních zplodin. 11. Základní suroviny pro výrobu suchých maltových směsí: Pojiva, plniva, přísady, alternativní suroviny. 12. Příprava a vlastnosti suchých maltových směsí: lepicí, stěrkové a spárovací tmely, omítky a malty. 13. Příprava a vlastnosti speciálních suchých maltových směsí: samonivelační směsi s pojivem na bázi anhydritu, hlinitanového cementu a portlandského cementu, stínicí barytové směsi.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Stanovení parametrů tuhnutí a pevností alfa sádry a beta sádry bez a s přídavkem plastifikační přísady. 3.-4. Stanovení parametrů tuhnutí a pevností přírodního anhydritu bez a s přídavkem budící přísady. 5.-6. Vlastnosti směsných slabě a silně hydraulických vápen. 7.-8. Kvantifikace mineralogického složení portlandského slínku metodou mikroskopické bodové integrace. 9.-10. Normové vlastnosti pojivového premixu na přípravu suchých maltových směsí. 11.12. Aplikační zkoušky suchých maltových směsí. 13. Zápočet.