Detail předmětu

Inženýrský seminář 1

FAST-CV006Ak. rok: 2023/2024

Studenti si zvolí další speciální nasměrování studia – stavební ekonomika a řízení, projektové řízení staveb, systémová analýza a veřejné investice, kde jim bude nabídnut seznam témat diplomových prací. Student po výběru tématu je pak v těchto sekcích již individuálně připravován jednotlivými pedagogy a zpracuje seminární práci na téma blízké tématu diplomové práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalosti v rozsahu jednotlivých disciplín ekonomiky a managementu stavebnictví.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Prohloubení znalostí ve vybrané specializaci managementu stavebnictví a jejich uplatnění v seminární práci
Znalostí ve vybrané specializaci managementu stavebnictví.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod k seminární práci. 2. Autorský zákon. 3. Bibliografické citace. 4.-11. Vypracování, konzultace a korekce seminární práce. 12. Prezentace a obhajoba seminární práce. 13. Odevzdání seminární práce.