Detail předmětu

Marketing a management

FAST-CV064Ak. rok: 2023/2024

Marketing jako podnikatelská filozofie, strategický marketing, analýza trhu, okolí konkurence, SWOT analýza, analýza příležitostí firmy a ohrožení, stanovení cílů podniku, marketingový mix, výrobková politika, distribuční politika, komunikační politika. Principy vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalosti principů ekonomiky stavebního podniku.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání schopností pracovat v oblasti distribuční politiky, získávání zakázek a příležitostí ve stavební výrobě. Základní otázky vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku.
Schopností pracovat v oblasti distribuční politiky, získávání zakázek a příležitostí ve stavební výrobě. Základní otázky vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku.

Základní literatura

KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Praha: Grada, 2007. ISBN 9788024713595.


ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada, 2009. Manažer. ISBN 9788024720494.


JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha: Grada, 2008. Expert (Grada). ISBN 9788024726908.


Kotler On Marketing. Dotisk. Simon and Schuster, 2012. ISBN 9781471109560.

(EN)
MOUDRÝ, Marek. Marketing: základy marketingu. Aktualizované 4. vydání. Prostějov: Computer Media, 2018. ISBN 9788074023590.

JADERNÁ, Eva a Hana VOLFOVÁ. Moderní retail marketing. Praha: Grada Publishing, 2021. Expert (Grada). ISBN 9788027113842.


Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor M , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor M , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Marketing a jeho role v rozvoji podniku

2. Marketingové plánování

3. Marketingový výzkum

4. Trhy organizací a nákupní chování organizací

5. Marketing ve veřejném sektoru

6. Metody marketingové komunikace

7. Distribuční procesy

8. Marketingové analýzy ve stavebnictví

9. Marketingové strategie

10. Méně známá "P" z marketingového mixu

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Marketing a jeho role v rozvoji podniku
 2. Marketingové plánování
 3. Marketingový výzkum
 4. Trhy organizací a nákupní chování organizací
 5. Marketing ve veřejném sektoru
 6. Metody marketingové komunikace
 7. Distribuční procesy
 8. Marketingové analýzy ve stavebnictví
 9. Marketingové strategie
 10. Méně známá "P" z marketingového mixu