Detail předmětu

Integrované systémy managementu

FAST-CV078Ak. rok: 2023/2024

Předmět prohlubuje znalost a pochopení filosofie systému managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001 a environmentálního systému stavební firmy podle normy ČSN EN ISO 14001. Student získá základní informace o systému bezpečnosti podle OHSAS 18001.
Student se seznámí s principy integrace těchto systémů a naučí se základům při budování IMS ve stavební společnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Předmět navazuje na předmět Řízení jakosti I z bakalářského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit znalost jednotlivých systémů managementu a ukázat princip a smysl propojení jednotlivých systémů do funkčního jednotného systému managementu.
Znalost integrovaného systému managementu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Systém managementu jakosti jako základ integrovaného systému managementu (dále „IMS“) stavební firmy. 2. Systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001. 3. Základní informace o systému managementu bezpečnosti podle OHSAS 18001 stavební firmy. 4. Propojení „jakosti“, „environmentu“ a „bezpečnosti“ v IMS ve stavební firmě. 5. Řízení dokumentace a záznamů jako základ efektivního integrovaného systému. 6. Povinnosti managementu podle požadavků IMS stavební firmy. Procvičování „procesního přístupu“. 7. Zpracování dokumentů pro praktické řízení „Realizace produktu“ v IMS. 8. Budování environmentálního systému podle environmentální legislativy ČR a environmentálních aspektů stavební firmy. 9. Budování systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle příslušné legislativy 10. Praktické postupy interních auditů IMS, certifikace IMS. 11. Princip neustálého zlepšování v IMS. Rozdílné efekty jednotlivých systémů. 12. Praktické příklady uplatňování tohoto principu na základě měření a analýz ve stavebních firmách. 13. Ekonomické aspekty IMS.