Detail předmětu

Účetnictví

FAST-CV083Ak. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na základní pravidla vedení hospodářské evidence, jejího smyslu a významu pro potřeby stavebních ekonomů. Studentům jsou vysvětleny zákonné limity, tj. právní úprava vedení účetnictví, zákon 563/91 Sb. a platné postupy účtování. Účetní soustavy, daňová evidence a podvojné účetnictví. Finanční účetnictví. Základní účtování v oblasti majetku a zdrojů. Evidence nákladů a výnosů. Účetní uzávěrka a závěrka. Práce s účetními výkazy. Význam účetnictví při finančním řízení podniku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalosti v oblasti financování a ekonomiky stavebního podniku.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání základních dovedností a znalostí v oblasti finančního účetnictví. Schopnost zaúčtovat typické účetní případy v oblasti majetku a zdrojů, dále pak v evidenci nákladů a výnosů. Schopnost sestavit předepsané účetní výkazy a pracovat s nimi pro potřeby finančního řízení.
Znalost základních dovedností a znalostí v oblasti finančního účetnictví.

Základní literatura

Vítková, E.; Chovancová, J.; Účetnictví a daňová evidence, studijní opory, 2018, VUT FAST   (CS)

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

(CS)

Novotný, P.; Účetnictví pro úplné začátečníky, Grada, 2022, ISBN 978-80-271-3597-4

(CS)

Doporučená literatura

Skálová, J.; Suková, A.; Podvojné účetnictví, 2022, ISBN 978-80-271-3595-0

(CS)

Josh Bauerle; Accounting QuickStart Guide - The Simplified Beginner's Guide to Financial & Managerial Accounting For Students, Business Owners a Finance Professionals, Clydebank Media LLC, 2018, ISBN 9781945051791

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. – 2. Právní úprava účetnictví, jeho podstata a význam. Historie účetnictví. Základní zásady účetnictví. Metodické nástroje účetnictví.

3. Rozvaha a rozvahové změny. Účtová osnova a vzorový účtový rozvrh.

4. – 5. Charakteristika a oceňování dlouhodobého majetku. Účetní operace s dlouhodobým majetkem.

6. – 7. Charakteristika a oceňování zásob. Účetní operace se zásobami.

8. Zúčtovací vztahy.

9. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.

10. – 11. Náklady a výnosy.

12. – 13. Účetní uzávěrka a závěrka. Účetní výkazy a přehled o peněžních tocích.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.- 2. Podstata a význam účetnictví. Metodické nástroje účetnictví.

3.- 4. Rozvaha. Změny v rozvaze.

5.- 6. Oceňování aktiv a závazků.

7. - 8. Náklady a výnosy. Výsledek hospodaření. Výkaz zisku a ztráty.

9.-10. Peněžní toky.

11.-12. Právní úprava účetnictví v ČR. Harmonizace účetnictví. Aplikace IFRS.

13. Zápočet