Detail předmětu

Speciální stroje a zařízení

FAST-CW053Ak. rok: 2023/2024

Mechanizace a automatizace prací, přehled hlavních strojů a strojních sestav používaných ve výrobě stavebních materiálů, výroba betonového zboží, výroba a nanášení speciálních malt a surovin pro injektáže, dálkové ovládání strojů a zařízení, robotizace a automatizace, recyklace stavebních materiálů z různých surovin, diamantová technika, platná legislativa.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Vstupní znalosti

Znalost technologie výroby stavebních materiálů. Základní znalosti strojnictví a strojního zařízení. Informační, řídící a měřící technologie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozšířit vědomosti studentů o další strojní celky a části tak,aby získaly znalosti o veškerém i speciálním zařízení pro výrobu stavebních materiálů/SM/.Studenti jsou seznámeni s informačními systémy v řízení výroby SM.Laserové a ultrazvukové navigační a řídící systémy.Robotická a automatizační technika.Robotizace přípravy a vytváření výztuže prvků.Moderní technika při recyklaci SM.Diamantová technika.Technika pro vytváření povrchu prvků.Ochrana proti povětrnostním vlivům, ochrana proti korozi.


Student zvládne cíl – seznámení s přehledem všech strojů a zařízení , které se uplatňují při výrobě betonu a stavebních dílců v prefabrikaci. Bude seznámen s dopravními stroji a zařízeními , drtiči, mlýny a třídiči. Dále se stroji a zařízeními na výrobu betonové směsi , na přípravu výztuže a svařování , i předpínací stroje a zařízení. Pozornost je věnována vibrační technice, údržbě strojů , výrobním linkám a strojům na výrobu betonových výrobků.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do předmětu, mechanizace a automatizace prací, přehled hlavních strojů a strojních sestav používaných ve výrobě stavebních materiálů. 2.Stroje a strojní sestavy sloužící k výrobě betonového zboží. 3.Stroje a zařízení pro výrobu a nanášení speciálních malt a surovin pro injektáže. 4.Dálkové ovládání strojů a zařízení. 5.Exkurze 6.Robotizace a automatizace ve výrobě stavebních materiálů. 7.Stroje a zařízení pro recyklaci stavebních materiálů z různých surovin. 8.Diamantová technika. 9.BOZP, ekologie výroby, ergonomie. 10.Seznámení studentů s legislativou platnou pro pořízení, zabudování a provoz strojního zařízení.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Seznámení s předmětem a požadavky, individuální zadání seminární práce - návrh strojního vybavení pro konkrétní výrobu. 2.Příklad 1.: Návrh mobilní betonárny. 3.Konzultace k příkladu č.1. 4.Exkurze do výrobny betonového zboží. 5.Příklad č.2: Návrh strojního zařízení pro výrobu a aplikaci injektážních malt. 6.Konzultace k příkladu č.2. 7.Odevzdání příkladu č.1. a č.2. 8.Konzultace k individuálnímu zadání. 9.Konzultace k individuálnímu zadání. 10.Test, prezentace individuálního zadání.