Detail předmětu

Prezentační dovednosti

FAST-CZ057Ak. rok: 2023/2024

Předmět zajišťuje praktické osvojení prezentačních dovedností. Studenti se teoreticky seznámí s komplexní přípravou na prezentaci a v rámci cvičení prezentují odborné téma ze stavebně-inženýrského oboru. Studentům je poskytnuta skupinová i individuální zpětná vazba, na jejímž základě studenti dále zvyšují efektivnost svých prezentací pro odbornou i laickou veřejnost. Prakticky si ukážeme, jak strukturovat obsah našeho projevu s ohledem na důležité faktory, které ovlivňují vnímání řečníka - křivka pozornosti posluchačů a formy neverbální komunikace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Předmět navazuje na znalosti získané ve středoškolském vzdělání v předmětu "Základy společenských věd" nebo "Občanská nauka". Vítána je znalost základů obecné a sociální psychologie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Orientace v předmětu, schopnost aplikovat získané znalosti, vědomosti a dovednosti v profesním i osobním životě.
Znalost etických principů a jejich souvislostí s podnikáním. Pochopení humanizační přeměny firemní kultury, osobnosti manažera i firemní strategie.

Základní literatura

ŠIMURKA, David a kol. Mluvte jako mluvčí. David Šimurka. 2014. ISBN 978-80-260-5766-6.

(CS)

HUGHES, John a Andrew MALLETT. Successful Presentations Student. Oxford: Oxford University Press. 2012. ISBN 978-0-19-476835-1.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor K , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor K , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor M , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor M , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor V , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor V , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky prezentačních dovedností. Výběr tématu mluvené prezentace. 2. Kritéria posuzování prezentací. Tréma a relaxační techniky. 3. Hodnocení a emoční inteligence. Empatie a její role v mezilidské komunikaci. 4. Role sebepoznání a sebemonitorování při komunikaci. Kritika a pochvala v komunikaci. 5. Základy neverbálního projevu a příprava prezentace. 6. Rozbor nejčastějších chyb v projevu z hlediska neverbální komunikace. 7. Základy verbální komunikace, hlasová příprava a řečnictví. 8. Typy prezentací (informační, přesvědčovací a improvizační) a jejich specifika. Práce s publikem. Prezentace výsledků odborné a laické veřejnosti. 9. Softwarová podpora prezentací. Prezentační pomůcky a jejich vhodné použití. 10. Etika a společenská etiketa z pohledu prezentačních situací. 11. Specifika prezentací jednotlivých stavebně-inženýrských oborů. 12. Specifika týmových prezentací. Role jednotlivce v pracovní skupině. 13. Prezentace textovým materiálem. Psaná komunikace.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu. Základní popis přípravy prezentace. Zásady poskytování zpětné vazby. 2. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba. 3. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba. 4. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba. 5. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba. 6. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba. 7. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba. 8. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba. 9. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba. 10. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba. 11. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba. 12. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba. 13. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba. Shrnutí semestrální práce studentů a aplikovatelnosti pro obor.