Detail předmětu

Vybrané statě ze stavební fyziky

FAST-DBB013Ak. rok: 2023/2024

Vybrané kondenzační problémy: neizotermická kondenzace, modely DIAL, DRAL, IM-TDR a IM-TIR. Kondenzační problémy speciálních stavebních konstrukcí (nevytápěné sportovní stadiony ap.). Vybrané problémy z vedení, proudění a záření tepelné energie: konvekce a radiace mezi šedými tělesy, kombinovaný přenos tepla.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky (FYZ)

Vstupní znalosti

Základní znalost stavební tepelné techniky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Osvojit si pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky. Důraz je kladen na současné výsledky výzkumu.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.Pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky. Důraz je kladen na současné výsledky výzkumu.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.


Základní literatura

T. Ficker, Příručka stavební tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení, CERM, Brno, 2004

(CS)

T. Ficker, Aplikovaná fyzika, modul1, Vedení tepla ve stavebních konstrukcích, FAST VUT, 2008 - skriptum.

(CS)

T. Ficker, Aplikovaná fyzika, modul 2, Kondenzace ve stavebních konstrukcích, FAST VUT, Brno, 2008 - skriptum.

(CS)

T. Ficker, Aplikovaná fyzika, modul 3, Tepelné záření ve stavebních konstrukcích, FAST VUT, Brno, 2004 - skriptum.

(CS)

T. Ficker, Aplikovaná fyzika, modul 4, Akustika vnitřních prostor, FAST VUT, Brno, 2004 - skriptum

(CS)

Doporučená literatura

Literatura doporučená studentům je totožná s literaturou základní k tomuto předmětu.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Neizotermická difúze vodní páry a její kondenzace. 2. Kondenzační model DIAL. 3. Kondenzační model DRAL. 4. Kondenzační modely IM-TDR, IM-TIR a jejich srovnání s modely DIAL a DRAL. 5. Neustálené vedení tepla. 6. Pokles dotykové teploty. 7. Přestup tepla na fázovém rozhranní. 8. Tepelná konvekce. 9. Tepelné záření. 10. Záření mezi šedými plochami. 11. Kombinovaný přenos tepla a výpočet tepelného odporu uzavřené vzduchové mezery. 12. Kondenzační problémy speciálních konstrukcí (nevytápěné sportovní stadiony) – odvození analytických vztahů. 13. Podrobný numerický rozbor tepelného ovlivnění konstrukcí nevytápěných zimních stadionů sáláním od ledové plochy.