Detail předmětu

Teorie spolehlivosti, pružnosti, plasticity a porušování

FAST-DDB034Ak. rok: 2023/2024

Lineární lomová mechanika LEFM, lomová procesní zóna, možnosti LEFM, nelineární lomová mechanika, lomově-mechanické parametry materiálu.
Problematika lokalizace přetvoření, falešná citlivost na síť, omezovače lokalizace, crack band model, nelokální mechanika kontinua.
Konstitutivní vztahy pro beton a jiné kvazikřehké materiály.
Vliv velikosti na únosnost (rozměrový efekt), energetické a statistické příčiny, rozbor vlivu velikosti u pevnosti v tahu za ohybu.
Prezentace modelování pomocí software nelineární lomové mechaniky ATENA a software SARA (stochastická lomová mechanika).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav stavební mechaniky (STM)

Vstupní znalosti

Metoda konečných prvků, pružnost, plasticita, mechanika materiálu, numerické metody.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Znalost problematiky numerického modelování konstrukcí z kvazikřehkých materiálů (beton) po stránce teoretické.
Pochopení aspektů lokalizace přetvoření a vlivu velikosti.
Studenti získají představu o současných možnostech software.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Typy materiálů z hlediska změkčení, úvod do konstitutivních materiálových modelů. 2. Lineární lomová mechanika LEFM, lomová procesní zóna, možnosti LEFM. 3. Nelineární lomová mechanika, lomově-mechanické parametry materiálu. 4. Problematika lokalizace přetvoření, falešná citlivost na síť, omezovače lokalizace. 5. Crack band model, nelokální mechanika kontinua. 6. Konstitutivní vztahy pro beton a jiné kvazikřehké materiály. 7. Fracture-plastic model, mikroploškový (microplane) model. 8. Vliv velikosti na únosnost (rozměrový efekt), energetické a statistické příčiny. 9. Rozbor vlivu velikosti u pevnosti v tahu za ohybu. 10. Základy mechaniky poškození. 11. Prezentace modelování pomocí software nelineární lomové mechaniky ATENA. 12. Stochastická lomová mechanika. 13. Prezentace modelování pomocí systému SARA.