Detail předmětu

Fyzikální geodézie

FAST-DEB058Ak. rok: 2023/2024

Základy teorie gravitačního potenciálu. Gravitační potenciál obecného tělesa ve vnějším potenciálovém bodě. Sférické harmonické funkce a Legendreovy funkce. Poissonova a Laplaceova rovnice a některá její řešení. Pole odstředivé sílý rotující Země. Pole slapových sil. Tíhové pole Země. Tíhový potenciál. Hladinové plochy tíhového potenciálu. Základy teorie výšek. Stokesovy parametry a jejich určování. Normální gravitační a tíhové pole hladinových sféroidů. Normální tíhové pole Země. Měření základních parametrů tíhového pole. Statistické metody fyzikální geodézie. Interpolace a extrapolace tíhových anomálií. Moderní metody určování tvaru Země. Základní stavba Země, slapové jevy, lokální a regionální geodynamika. Magnetické a tepelné pole Země. Praktické znalost aplikací fyzikální geodézie v globálním měřítku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Základní principy geofyziky, astronomie a gravitační teorie na úrovni bakalářského a magisterského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Ověřování znalostí a dovedností probíhá ve cvičeních. Studenti jsou i v době výuky motivováni k průběžnému studiu. Vyučující opakovaně zdůrazňuje podstatné profilové informace. Zkouška se provádí formou testu i písemně. Hodnocení je prováděno dle platných zásad se stanovenou škálou hodnocení.


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Znalost fyzikálních základů geodézie. Přehled tradičních a současných metod fyzikální geodézie. Seznámení se současnými technikami určování fyzikálních parametrů Země.


Student nastuduje základní otázky fyzikální geodézie, geopotenciální modely a družicové metody pro jejich tvorbu.

Základní literatura

Hofmann-Wellenhof, B., Moritz, H.: Physical geodesy. Springer, 2005.

(EN)

Doporučená literatura

Burša, M., Kostelecký, J.: Space Geodesy and Space Geodynamics. Ministry of Defence CR, 1999. (EN)

Burša, M.: Geopotenciál, teoretické základy a modely. Učebnice, díl I, Geografická služba AČR, 2004.

(CS)

Burša, M., Vatrt, V., Vojtíšková, M.: Geopotenciál, díl II, Modely a jejich využití v praxi, Geografická služba AČR, 2012.

(EN)
Hofmann-Wellenhof, B., Moritz, H.: Physical geodesy. Springer, 2005. (EN)
Pick, M.: Advanced Physical Geodesy and Gravimetry. Ministry of Defence CR, 2000. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKA-GK doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-GK doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-GK doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-GK doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Teorie gravitačního potenciálu. Sférické harmonické funkce a Legendreovy funkce. Poissonova a Laplaceova rovnice a některá její řešení. 2. Pole odstředivé sílý rotující Země. Pole slapových sil. Tíhové pole Země. Tíhový potenciál. Hladinové plochy tíhového potenciálu. 3. Teorie výšek. Stokesovy parametry a jejich určování. Normální gravitační a tíhové pole hladinových sféroidů. 4. Normální tíhové pole Země. Měření základních parametrů tíhového pole. 5. Moderní metody určování tvaru Země. 6. Slapové jevy, lokální a regionální geodynamika. Magnetické pole Země. 7. Praktické aplikace metod fyzikální geodézie.