Detail předmětu

Geodetické sítě

FAST-DEB059Ak. rok: 2023/2024

Nebeské a terestrické referenční systémy. Geodetické a gravimetrické sítě. Rotace Země. Struktura a dynamika Země.
Geodetické základy – vývoj. Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální. Astronomicko-geodetická síť a její modernizace. Výškové geodetické základy – vývoj. Výškový systém Bpv a jeho modernizace. Tíhové základy – vývoj a modernizace. Geocentrické referenční systémy a rámce a jejich vývoj. Družicové sítě v ČR. Geodynamické sítě. Lokální geodetické sítě. Integrace klasických a družicových geodetických měření. Analýza a interpretace opakovaných měření v geodetických sítích. Globální geodetický observační systém.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Metody matematické analýzy. Principy měření a jejich zpracování v geodetických sítích. Základní znalosti z teoretické geodézie. Přehled o problematice polohových, výškových a tíhových základů. Principy družicových měření. Přehled o souřadnicových systémech.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKA-GK doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-GK doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-GK doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-GK doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní jednotky a konstanty, časové systémy. 2. Nebeské referenční systémy, precese, nutace, mezinárodní nebeský referenční systém. 3. Globální systémy pevně spojené se Zemí, pohyb pólu, variace geocentra, terestrický referenční systém. 4. Tíhové pole a lokální astronomické systémy. 5. Vývoj polohových geodetických základů. Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální. Astronomicko-geodetická síť a její modernizace. 6. Výškové geodetické základy – vývoj. Výškový systém Bpv a jeho modernizace. Tíhové základy – vývoj a modernizace. 7. Geocentrické referenční systémy a rámce a jejich vývoj. Družicové sítě v ČR. 8. Metody určování kvazigeoidu. Geodynamické sítě. Lokální geodetické sítě. Integrace klasických a družicových geodetických měření. 9. Analýza a interpretace opakovaných měření v geodetických sítích. 10. Globální geodetický observační systém.