Detail předmětu

Informační systémy a digitální kartografie

FAST-DEB065Ak. rok: 2023/2024

Úvod. definice informačního systému (IS), základní pojmy. Anthonyho paradigma, historie IS, typy IS,
Teorie informace, data, informace, znalosti, evidence, moudrost. IS s územní vazbou, vztah IS a GIS.
Životní cyklus IS, metody návrhu IS (strukturovaný a objektový návrh), UML diagramy.
Bezpečnost IS, motivace, základní pojmy, metody, kryptografické algoritmy, elektronický podpis, GDPR.
Transakční a analytické systémy (OLTP, OLAP). Datové sklady a datová tržiště. Problematika ITSM (Information Technology System Management).
Sociální aspekty IS. Pojem globalizace, informační a znalostní společnost.
Problematika ERP (Enterprise Resource Planning). Aplikace IS ve státní správě. ISKN, e-Government (systém 4 základních registrů), GeoInfoStrategie.
Analytické nástroje GIS, problematika tvorby digitálního kartografického díla.
Kartografické modelování v prostředí vektorových datových modelů.
Metody kartografického modelování v prostředí rastrových datových modelů.
Klasifikace prostorových dat.
Optimalizační úlohy v prostředí GIS, síťová analýza a úlohy optimální lokalizace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Základy informatiky, aplikovaná matematika, základy databází, znalosti z matematické kartografie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

I. Informační systémy 1. Úvod. definice informačního systému (IS), základní pojmy. Anthonyho paradigma, historie IS, typy IS. 2. Teorie informace, data, informace, znalosti, evidence, moudrost. IS s územní vazbou, vztah IS a GIS. 3. Životní cyklus IS, metody návrhu IS (strukturovaný a objektový návrh), UML diagramy. 4. Bezpečnost IS, motivace, základní pojmy, metody, kryptografické algoritmy, elektronický podpis, GDPR. 5. Transakční a analytické systémy (OLTP, OLAP). Datové sklady a datová tržiště. Problematika ITSM (Information Technology System Management). 6. Sociální aspekty IS. Pojem globalizace, informační a znalostní společnost. 7. Problematika ERP (Enterprise Resource Planning). Aplikace IS ve státní správě. ISKN, e-Government (systém 4 základních registrů), GeoInfoStrategie. II. Digitální kartografie a GIS 8. Analytické nástroje GIS, problematika tvorby digitálního kartografického díla. 9. Kartografické modelování v prostředí vektorových datových modelů. 10. Metody kartografického modelování v prostředí rastrových datových modelů. 11. Klasifikace prostorových dat. 12. Optimalizační úlohy v prostředí GIS, síťová analýza a úlohy optimální lokalizace.