Detail předmětu

Interakce konstrukce a zeminy

FAST-DFB022Ak. rok: 2023/2024

Materiálové modely:
- ideálně plastické,
- elastoplastické (Hardening soil model, Cam clay model),
- hypoplastické pro jemnozrnné zeminy (Clay - Masin model; Sand - von Wolffersdorff),
- Multilaminate Model,
Vliv vody:
- odvodněné/neodvodněné podmínky,
- proudění stacionární/nestacionární.
Konsolidace.


Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Vstupní znalosti

Vlastnosti zemin, vznik zemin, teorie mezních stavů, znalosti ze stavební mechaniky a pružnosti a pevnosti.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Studenti získají komplexní pohled na chování zemin pro celý obor zatížení až do mezního stavu porušení pro stanovení vstupních materiálových parametrů zemin a hornin pro numerické modelování interakce konstrukce a zeminy.

Základní literatura

POTTS, M., D., ZDRAVKOVIĆ, L.: Finite Element Analysis in Geotechnical Engineering – Theory, Thomas Thelford Publishing, ISBN 0-7277-2753-2

(EN)

POTTS, M., D., ZDRAVKOVIĆ, L.: Finite Element Analysis in Geotechnical Engineering: Volume Two – Application, Thomas Thelford Publishing, 2001, ISBN 0-72-772783-4

(EN)
POTTS, David, et al.: Guidelines for the Use of Advanced Numerical Analysis, ICE Publishing, 2002, ISBN: 978-0727731258 (EN)

Doporučená literatura

Šejnoha, M., Pruška, J., Janda, T., Brouček, M.: Metoda konečných prvků v geomechanice :teoretické základy a inženýrské aplikace, ČVUT, 2015, 978-80-01-05743-8

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do numerických metod v geotechnice. 2. Přehled konstitutivních modelů. 3. Plastického chování geomateriálů. Ideálně plastické materiálové modely. 4. Hardening soil model. 5. Cam Clay model. 6. Multilaminate model – 1. část. 7. Multilaminate model – 2. část 8. Hypoplastický model pro jemnozrnné zeminy. 9. Hypoplastický model pro hrubozrnné zeminy. 10. Odvodněná versus neodvodněná analýza, 11. Konsolidační analýza. 12. Modelování proudění vody v zemině – stacionární. 13. Modelování proudění vody v zemině – nestacionární.