Detail předmětu

Podzemní stavitelství

FAST-DFB023Ak. rok: 2023/2024

Historie, nomenklatura a názvosloví v podzemním stavitelství. Základní projekční prvky podzemních staveb. Geotechnický průzkum pro podzemní stavby, vliv geologie na jejich trasování. Klasifikace prostředí pro podzemní stavby. Teorie horninových tlaků. Tunelové systémy a soustavy pro větší profily: klasické soustavy, prstencová metoda, Nová Rakouská Tunelovací Metoda, strojní ražba TSM a TBM, štítování otevřenými a uzavřenými štíty, speciální štíty, obvodový vrub. Teoretický popis vybraných materiálových modelů (Mohr-Coulomb model, Hoek-Brown model, Jointed rock model, Shotcrete model) používaných při matematickém modelování podzemních staveb.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Vstupní znalosti

Základy geologie, inženýrskou geologii, mechaniku zemin, mechaniku hornin, zakládání staveb, geodézii, stavební mechaniku, pružnost a plasticitu, navrhování kovových a betonových konstrukcí, základy železničních staveb, základy pozemních komunikací, základy vodohospodářských staveb.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

KOLYMBAS, Dimitrios. Tunnelling and Tunnel Mechanics. Springer, 2008. ISBN 978-3-540-25196-5.

(EN)

BICKEL, John O., KUESEL, Thomas R., a KING, Elwyn H. Tunnel Engineering Handbook. Kluwer Academic Publishers, 2004. ISBN-13: 978-1-4613-8053-5

(EN)

MUIR WOOD, Alan. Tunnelling. Management by Design. E a FN Spon, London, 2000. ISBN 0-419-23200-I.

(EN)
HEMPHILL, Gary B. Practical Tunnel Construction. John Wiley a Sons, inc. 2013. ISBN 978-0-470-64197-2. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Hlavní konstrukční prvky. Základní projekční prvky pro jednotlivé typy podzemních staveb. 2. Klasifikace prostředí pro podzemní stavby. 3. Stav napjatosti horninového masívu v okolí tunelového výrubu, klenbové teorie, zatížení ostění částí primární napjatosti. Matematické modelování stavu napjatosti. 4. Tunelové systémy a soustavy pro větší profily - Nová Rakouská Tunelovací Metoda (NATM). 5. Tunelové systémy a soustavy pro větší profily – Metoda Adeco-rs. 6. Strojní ražba TSM a TBM. Štítování. Metoda obvodového vrubu. Naplavování. Vysouvání. 7. Materiálový model – Mohr-Coulomb, Hoek-Brown model. 8. Materiálový model – Hoek-Brown model (pokrač.), Jointed rock model. 9. Materiálový model - Jointed rock model (pokrač.). 10. Navrhování a dimenzování primárních obezdívek. 11. Materiálový model - Shotcrete model. 12. Modelování svorníků, kotev. 13. Hloubení šachet. Navrhování šachet.