Detail předmětu

Provozní a funkční analýza konstrukce budov

FAST-DHB071Ak. rok: 2023/2024

Hodinové, měsíční a roční simulace kvality vnitřního prostředí v budovách.
Hodnocení konstrukcí z pohledu stavební tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení.
Měření parametrů konstrukcí a vnitřního prostředí při užívání budov.
Multriteriální analýza.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Vstupní znalosti

Teorie stavební tepelné techniky, stavební akustiky, denního osvětlení a oslunění na úrovni magisterského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je získání vlastních zkušeností při uplatňování nejnovějších poznatků v souladu s požadavky a metodami hodnocení kvality vnitřního prostředí v budovách s ohledem na tepelnou ochranu budov. Student bude školitelem veden ke spolupráci se stavební praxí i s vědeckými institucemi k samostatnému řešení dílčích úkolů vědecko-výzkumných projektů. Studiem a řešením zadaných úkolů bude student veden k samostatnému vypracování teoretické části doktorské disertační práce a k její úspěšné obhajobě.
Vypracování elaborátu teoretické části k posouzení zadaného objektu stavby podle zadání a konzultací.

Základní literatura

MOLNÁR, Zdeněk et al. Pokročilé metody vědecké práce. Zeleneč: Profess Consulting, s.r.o. [Online] [Citace 31.10.2022], 172 s. ISBN 978-80-7259-064-3 http://www.fit.vutbr.cz/lib/dokumenty/Pokrocile_metody_vedecke_prace.pdf (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-S doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-S doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-S doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-S doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání vhodné budovy. 2.–3. Modelování konstrukcí budovy ve vhodném softwarovém prostředí. 4.–5. Modelování technických systémů budovy. 6. Posouzení z hlediska stavební akustiky. 7. Posouzení z hlediska stavební tepelné techniky. 8. Posuzení z hlediska denního osvětlení. 9. Simulace kvality vnitřního prostředí. 10. Analýza výsledků. 11.–12. Měření vybraných veličin při užívání budovy. 13. Vyhodnocení a porovnání vypočítaných a naměřených dat.