Detail předmětu

Vybrané stati z teorie konstrukcí pozemních staveb

FAST-DH81Ak. rok: 2023/2024

Současný stav a nové směry ve vývoji konstrukčních systémů objektů pozemních staveb a praktických a teoretických problémů rekonstrukcí a modernizací budov se zaměřením na rozhodující konstrukční detaily a jejich tvorbu.
Speciální rozšíření problematiky podle zaměření jednotlivých doktorských prací.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Vstupní znalosti

Znalosti z oblasti konstrukcí pozemních staveb a souvisejících disciplín (TZB, TŘS, BZK a KDK) na úrovni absolventa VŠ stavebního směru oboru Pozemní stavby. Praxe výhodou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Vypracování odborné rešerše v oblasti vybraného technického problému, seznámení se zásadami odborné publikační činnosti, prezentace zpracovaného tématu před kolektivem včetně diskuze a obhajoby.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-E-SI (N) doktorský

    obor PST , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program D-P-C-SI (N) doktorský

    obor PST , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program D-K-C-SI (N) doktorský

    obor PST , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. – 4. týden – Úvod do předmětu, zadání individuálních témat jednotlivým studentům DPS – témata upřesněna po konzultaci se školiteli. 5. – 8. týden – Konzultace nad odbornými tématy na základě požadavků jednotlivých studentů DPS – termíny domlouvány individuálně. 9. – 11. týden – Dokončení rešerše v rozsahu cca 20 str., konzultace dle požadavků studentů DPS 12. týden – Příprava prezentace pro účely přednášky – časový rozsah prezentace 10 až 15 min. 13. týden – Odevzdání seminární práce, veřejná prezentace odborného tématu včetně obhajoby. 1. – 4. týden – Úvod do předmětu, zadání individuálních témat jednotlivým studentům DPS – témata upřesněna po konzultaci se školiteli. 5. – 8. týden – Konzultace nad odbornými tématy na základě požadavků jednotlivých studentů DPS – termíny domlouvány individuálně. 9. – 11. týden – Dokončení rešerše v rozsahu cca 20 str., konzultace dle požadavků studentů DPS 12. týden – Příprava prezentace pro účely přednášky – časový rozsah prezentace 10 až 15 min. 13. týden – Odevzdání seminární práce, veřejná prezentace odborného tématu včetně obhajoby.