Detail předmětu

Vybrané statě ze stavebně-materiálového inženýrství

FAST-DJB043Ak. rok: 2023/2024

Struktura a vlastnosti stavebních hmot a materiálů, jejich rozdělení. Vývojové tendence technologie stavebních materiálů a stavebních technologií. Životní cyklus stavebních materiálů od výroby po asanaci stavby, technické a environmentální požadavky na výrobky, význam návrhu stavebních materiálů v konstrukcích, jejich poruchy. Systémy managementu zajištění jakosti stavebních materiálů, legislativní požadavky. Surovinové podmínky výrobců v ČR, zpracování druhotných surovin, recyklace. Kamenivo, lehké betony a pórobetony. Keramika, její vlastnosti a použití výrobků. Technologie a vlastnosti klasických maltovin, jejich rozhodující vliv na nejrozšířenější stavební materiály, malty a betony, řízení jejich vlastností. Plastické látky a jejich využití ve stavebnictví. Typy kompozitních materiálů. Částicové kompozity. Vláknové kompozity, druhy vláken a matric. Vliv struktury na vlastnosti kompozitů. Polymercementové malty a betony. Životnost stavebních hmot a materiálů dle stupně opotřebení, mechanické a mikrostrukturální změny, metody testování. Koroze betonu, rozdělení materiálů dle trvanlivosti, metody zjišťování trvanlivosti stavebních hmot s možností jejich ochrany. Materiály pro sanace stavebních konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Vstupní znalosti

Všeobecný přehled užití stavebních materiálů, základní znalosti o vlastnostech stavebních hmot

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Upevnění poznatků o fyzikálních vlastnostech stavebních hmot, moderních trendech v jejich technologiích a zabezpečování jakosti výrobků. Vyjasnění souvislostí spojených s celým životním cyklem stavebních výrobků po sanaci a asanaci staveb. Vědomí souvislosti a významu optimální volby projekčního návrhu materiálů s ohledem na technické, ekonomické a ekologické požadavky při jejich interakci ve stavebních konstrukcích.

Základní literatura

PYTLÍK, P. Technologie betonu. VUTIUM, Brno, 2000, ISBN 80-214-1647-5, 390 stran.

(CS)

PYTLÍK, P. SOKOLÁŘ, R. Stavební keramika. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2002, ISBN 80-7204-234-3, 287 stran.

(CS)

EMMONS, P. H., DROCHYTKA, R., JEŘÁBEK, Z. Sanace a údržba betonu. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 1999,ISBN 80-7204-106-1, 334 stran.

(CS)

Chybík Josef: Přírodní stavební materiály, Grada Publishing, 2009, ISBN 978-80-247-2532-1, 272 stran.

(CS)

Doporučená literatura

MAMLOUK, M. S., ZANIEWSKI, J. P. Materials for Civil and Construction Engineers (3rd Edition). Pearson, 2010, ISBN 978-0136110583, 582 stran.

(EN)

CARTER, C. B., NORTON, M. G. Ceramic Materials: Science and Engineering. Springer, 2007, ISBN 978-0387462707, 716 stran.

(EN)

COULSON, J. Sustainable Use of Wood in Construction. Wiley-Blackwell, 2014, ISBN: 978-1-118-53966-8, 216 stran.

(EN)

MEHTA, P. K., MONTEIRO, P. J. M. Concrete: Microstructure, Properties, and Materials. McGraw-Hill Professional, 2013.

(EN)

POPOVICS, S. Concrete Materials - Properties, Specifications. William Andrew Publishing/Noyes, 1992. ISBN: 0-8155-1308-9.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Struktura a vlastnosti stavebních hmot a materiálů, jejich rozdělení. Vývojové tendence technologie stavebních materiálů a stavebních technologií. 2. Životní cyklus stavebních materiálů od výroby po sanaci a asanaci stavby. Technické a environmentální požadavky na výrobky, význam návrhu stavebních materiálů v konstrukcích, jejich poruchy. 3. Systémy managementu zajištění jakosti stavebních materiálů, legislativní požadavky. 4. Surovinové podmínky výrobců v ČR, zpracování druhotných surovin, recyklace. 5. Kamenivo, lehké betony a pórobetony. 6. Technologie a vlastnosti klasických maltovin, jejich využití. 7. Malty a betony, řízení jejich vlastností. 8. Keramika, její vlastnosti a použití výrobků. 9. Plastické látky a jejich využití ve stavebnictví. 10. Typy kompozitních materiálů. Částicové a vláknové kompozity, druhy vláken a matric. Vliv struktury na vlastnosti kompozitů. 11. Polymercementové malty a betony. 12. Životnost stavebních hmot a materiálů dle stupně opotřebení, mechanické a mikrostrukturální změny, metody testování. 13. Koroze betonu, rozdělení materiálů dle trvanlivosti, metody zjišťování trvanlivosti stavebních hmot s možností jejich ochrany. Materiály pro sanace stavebních konstrukcí.