Detail předmětu

Vybrané stati ze stavebně-materiálového inženýrství

FAST-DJ61Ak. rok: 2023/2024

Struktura a vlastnosti stavebních hmot a materiálů, jejich rozdělení. Vývojové tendence technologie stavebních materiálů a stavebních technologií. Životní cyklus stavebních materiálů od výroby po asanaci stavby, technické a environmentální požadavky na výrobky, význam návrhu stavebních materiálů v konstrukcích, jejich poruchy. Systémy managementu zajištění jakosti stavebních materiálů, legislativní požadavky. Surovinové podmínky výrobců v ČR, zpracování druhotných surovin, recyklace. Kamenivo, lehké betony a pórobetony. Keramika, její vlastnosti a použití výrobků. Technologie a vlastnosti klasických maltovin, jejich rozhodující vliv na nejrozšířenější stavební materiály, malty a betony, řízení jejich vlastností. Plastické látky a jejich využití ve stavebnictví. Typy kompozitních materiálů. Částicové kompozity. Vláknové kompozity, druhy vláken a matric. Vliv struktury na vlastnosti kompozitů. Polymercementové malty a betony. Životnost stavebních hmot a materiálů dle stupně opotřebení, mechanické a mikrostrukturální změny, metody testování. Koroze betonu, rozdělení materiálů dle trvanlivosti, metody zjišťování trvanlivosti stavebních hmot s možností jejich ochrany. Materiály pro sanace stavebních konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Vstupní znalosti

Všeobecný přehled užití stavebních materiálů, základní znalosti o vlastnostech stavebních hmot

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Upevnění poznatků o fyzikálních vlastnostech stavebních hmot, moderních trendech v jejich technologiích a zabezpečování jakosti výrobků. Vyjasnění souvislostí spojených s celým životním cyklem stavebních výrobků po sanaci a asanaci staveb. Vědomí souvislosti a významu optimální volby projekčního návrhu materiálů s ohledem na technické, ekonomické a ekologické požadavky při jejich interakci ve stavebních konstrukcích.

Základní literatura

Aitcin, P.-C.: High Performance Concrete. Brunner-Routledge 1998
Banfill, Tattersall: Rheology of Fresh Concrete. Pitman 1983

Doporučená literatura

Kosmatka, Panarese: Design and Control of Concrete Mixtures. PCA Assotiation, Illinois, USA 1994
Petr Pytlík: Technologie betonu. VUTIUM 2000
Stork, J.: Teória skladby betonovej zmesi. SAV, Bratislava 1964

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-E-SI (N) doktorský

    obor PST , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program D-P-C-SI (N) doktorský

    obor PST , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program D-K-C-SI (N) doktorský

    obor PST , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Struktura a vlastnosti stavebních hmot a materiálů, jejich rozdělení. Vývojové tendence technologie stavebních materiálů a stavebních technologií. 2. Životní cyklus stavebních materiálů od výroby po sanaci a asanaci stavby. Technické a environmentální požadavky na výrobky, význam návrhu stavebních materiálů v konstrukcích, jejich poruchy. 3. Systémy managementu zajištění jakosti stavebních materiálů, legislativní požadavky. 4. Surovinové podmínky výrobců v ČR, zpracování druhotných surovin, recyklace. 5. Kamenivo, lehké betony a pórobetony. 6. Technologie a vlastnosti klasických maltovin, jejich využití. 7. Malty a betony, řízení jejich vlastností. 8. Keramika, její vlastnosti a použití výrobků. 9. Plastické látky a jejich využití ve stavebnictví. 10.Typy kompozitních materiálů. Částicové a vláknové kompozity, druhy vláken a matric. Vliv struktury na vlastnosti kompozitů. 11. Polymercementové malty a betony. 12. Životnost stavebních hmot a materiálů dle stupně opotřebení, mechanické a mikrostrukturální změny, metody testování. 13.Koroze betonu, rozdělení materiálů dle trvanlivosti, metody zjišťování trvanlivosti stavebních hmot s možností jejich ochrany. Materiály pro sanace stavebních konstrukcí.