Detail předmětu

Teorie betonových a zděných konstrukcí

FAST-DL61Ak. rok: 2023/2024

Obecné pohledy na návrhové metody betonových a zděných konstrukcí. Fyzikálně nelineární chování konstrukcí pro různá namáhání. Spolehlivostní přístup při navrhování konstrukcí. Geometricky nelineární chování konstrukcí. Účinky deformačních zatížení. Navrhování konstrukcí pomocí specifických metod se zohledněním nelineárních vlastností a modelu konstrukce jako kompozitního prostředí. Modelování časově závislých jevů. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí -základové konstrukce, speciální konstrukce pozemních a inženýrských staveb. Optimalizace návrhu zděných a betonových konstrukcí. Vliv a význam detailů navrhované konstrukce na celkové technické řešení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Vstupní znalosti

stavební mechanika, navrhování betonových a zděných konstrukcí

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Nelineární analýza a optimalizace návrhu betonových a zděných konstrukcí a jejich částí.
Modelování časově závislých jevů.
Moderní způsoby navrhování speciálních konstrukcí.

Základní literatura

CURTIN, W. G., G. SHAW and J. K. BECK. Design of Reinforced and Prestressed Masonry. London: Telford, 1988.
ISBN 0-7277-1314-0

(EN)

DARVIN, David, Charles W. DOLAN, and Artur H. NILSON. Design of Concrete Structures. New York: McGraf-Hill, 2016.
ISBN 978-0-07-339794-8

(EN)

Doporučená literatura

HSU, Tomas and Yi-Lung MO. Unified Theory of Concrete Structures. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2010.
ISBN: 978-0-470-68874-8

(EN)

Fib Model Code for Concrete Structures 2010. Lausanne, Switzerland: fib, 2013. ISBN 978-3-43360-408-3

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-E-SI (N) doktorský

    obor PST , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program D-P-C-SI (N) doktorský

    obor PST , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program D-K-C-SI (N) doktorský

    obor PST , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Obecné pohledy na návrhové metody betonových a zděných konstrukcí. 2.-3. Fyzikálně nelineární chování konstrukcí pro různá namáhání. 4. Spolehlivostní přístup při navrhování konstrukcí. 5. Geometricky nelineární chování konstrukcí. 6. Účinky deformačních zatížení. 7. Navrhování konstrukcí pomocí specifických metod se zohledněním nelineárních vlastností a modelu konstrukce jako kompozitního prostředí. 8.-9. Modelování časově závislých jevů. 10. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí - základové konstrukce. 11. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí - speciální konstrukce pozemních staveb. 12. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí - speciální konstrukce inženýrských staveb. 13. Optimalizace návrhu zděných a betonových konstrukcí. Vliv a význam detailů navrhované konstrukce na celkové technické řešení.