Detail předmětu

Spolehlivost konstrukcí vozovek a jejich navrhování

FAST-DMB019Ak. rok: 2023/2024

Obecný pohled na spolehlivost silničních sítí, systémů a konstrukcí, společné zásady a rozvedení spolehlivostního a pravděpodobnostního přístupu do řešení problémů ve výstavbě, zdokonalování, údržbě a opravách sítě pozemních komunikací. Prezentace výzkumů, které řeší nebo může řešit Ústav pozemních komunikací. Studenti z různých specializací prezentují přístup ke spolehlivosti v konstrukcích a systémech podle jejich témat doktorských prací. Hledání metologie použitelné pro disertační práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Vstupní znalosti

stavební mechanika, navrhování konstrukcí, spolehlivost, fyzika

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Hlavním cílem je definování spolehlivosti silničních sítí, systémů a konstrukcí a představení principů řešení problémů spolehlivostní přístupem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod a příprava literatury k prostudování, téma seminárních prací. 3.–5. Samostatné zpracování zadaného tématu. 6.–7. Společný rozbor zpracování jednotlivých prací. 8.–10. Prohloubení přístupu spolehlivosti a návrh metodologie disertačních prací. 11.–13. Prezentace prací, detailní diskuze.